Aktuell kommentar - vecka 44/03

 

 

Prioriteringar

"Landstinget i Östergötland slutar betala för behandling av ett 50-tal vanliga sjukdomar för att spara pengar. Från och med årsskiftet får patienterna därför själva bekosta behandling av bland annat om prostatabesvär, skelande ögon och godartade tumörer." Så skriver Aftonbladet den 29/10 -03.

Sparlistan omfattar diagnoser som:

Blåskatarr hos barn.

Anala sjukdomar som kräver operation.

Huvudlöss.

Nackvärk.

Lindriga prostatabesvär.

Godartade tumörer.

Patienter som vill ha behandling av sådana diagnoser måste fr.o.m. nyår själv bekosta detta.

"Listan gör även skillnad på gammal och ung: äldre personer med knäbesvär får betala behandlingen själv, medan Landstinget betalar för unga personers behandling av samma besvär."

Anna-Lena Sörenson (s), ordförande i Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd, säger till AB:

"­ Vi gör det här för att kunna fördela resurser och prioritera inom sjukvården för vi ser liksom många andra att det är nödvändigt.

 ­ Vi ser behov och efterfrågan ökar hela tiden, samtidigt som resurserna är relativt beständiga. De som har de största behoven som ska få sina behov tillfredsställda."

"­ Vissa saker är vi redan vana att betala själva, sånt som har med vanligt åldrande att göra: exempelvis glasögon och vuxentandvård, säger Anna-Lena Sörenson."

Östergötlands landsting räknar med en besparing på drygt 37 miljoner per år genom "reformen".

Uppenbarligen har landstinget i förväg förankrat sitt utspel hos olika instanser, man får medhåll från både Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Läkarfacket. I sak rymmer resonemanget också ett mått av förnuft:

Den medicinska och tekniska utvecklingen gör det praktiskt möjligt åtgärda åkommor och förlänga livet på ett sätt som tidigare inte var fallet. I det läget tar det i stället stopp ekonomiskt. Då tvingas man att på ett eller annat sätt att göra prioriteringar bland alla vårdfall. Allt har man inte personal och tid, inte råd, att ta sig an.

Mot en sådan bakgrund är det bättre att prioriteringarna görs öppet och efter vissa genomtänkta och enhetliga principer. Det blir både mer demokratiskt och mer rättvist.

 


Detta erkännande är intressant! År efter år har vi invandringskritiker fått höra att vi "spelar ut olika grupper mot varandra" och att "när det handlar om människor" måste generositet gälla. Den som talat om budgetmässiga restriktioner och behov av prioriteringar har betraktats som en ond figur, tillhörande det mörka lägret.

I själva verket har det alltså hela tiden gjorts prioriteringar, detta har bara inte redovisats offentligt. Man tillstår nu att alla som har behövts vård inte har fått det. Dessutom har det varit ganska nyckfullt och godtyckligt, litet av tombola. Tur, talförhet och envisa anförvanter har uppenbarligen kunnat göra en viktig skillnad.

Detta erkännande om prioriteringar låter som ett tankemässigt genombrott. I bästa fall öppnar det nu för en sansad, saklig och förnuftspräglad diskussion, fri från känslomässiga blockeringar.

Det aktuella utspelet från landstinget i Östergötland kan i sak ifrågasättas eller diskuteras på fyra nivåer:

1. Den ekonomiska restriktionen

Hur kan det komma sig att Sverige, som har världens högsta skatter, inte har råd med en bättre sjukvård? Vart har alla pengarna tagit vägen? Det säger sig självt, att har vi över en halv miljon människor i arbetsför ålder som inte arbetar, då kostar det en del.

Här måste nu komma en diskussion både bakåt och framåt:

a) Vad har gjorts fel?

b) Vad kan fortsättningsvis göras? Hur få en mer effektiv ekonomisk politik, dvs å ena sida bättre hushållning med resurser, å andra sidan en ökad produktion?

2. Efterfrågan på sjukvård

Hur kan efterfrågan på sjukvård minskas, hur kan vi förebygga sjukdomar och få en bättre folkhälsa?

3. Prioriteringarna inom sjukvården

På listan över problem man själv ska tvingas betala för återfinns inte återskapande av mödomshinnor för invandrarflickor. Kan sådant verkligen av samhället anses värt att prioritera framför t ex prostatabesvär?

Av AB-artikeln framgår även att för en och samma åkomma ska åldersdiskriminering tillämpas. Äldre - dvs de som varit med om bygga det vi har av välfärd - ska komma i andra hand. Är det rättvist?

En förutsättning för en konkret diskussion är att vi får tillgång till en utförlig redovisning av hur sjukvårdsresurserna idag används. Hur mycket går till olika typer av åkommor?

4. Effektiviseringar inom sjukvården

Är svensk sjukvård organiserad på ett optimalt sätt? Mycket talar för att så inte är fallet.

Ett steg mot bättre enhetlighet kan vara att avskaffa landstingen och göra sjukvården till ett direkt statligt ansvarsområde.

 


 

 Se vidare:

Eva Bergqvist om hälsovård (1)

Eva Bergqvist om hälsovård (2)

Eva Bergqvist om hälsovård (3)

"Försvara demokratin!"

- kapitel 5

- kapitel 7

- kapitel 8