image
image
image
Mona Sahlin


Monas lilla rosa

Samlingen med Mona-Sahlin-citat - "Monas lilla rosa" - är nu färdig.

Som html-dokument finns den här. Som pdf-fil finns den här.

Totalt 68 citat blev det.


Misstaget Sahlin

"...socialdemokratin gjorde ett misstag när partiet valde Mona Sahlin till partiordförande. Inte för att hon är kvinna, utan för att hon är okunnig på viktiga områden.

Läs mer


Sahlintal till kurder

"Jag vill också uttrycka mitt stora stöd för det kurdiska folket, för ert land och för er rätt för eget språk och namn"

Läs mer


Mona Sahlins svenskförakt

"Vi borde ju fundera mycket över vad menar vi med svensk kultur"

Läs mer


Muhammed ska ha jobbet

"...det ska räknas som ett plus att ha annan etnisk bakgrund än den svenska.
- Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet,.."

Läs mer


Okunnighet som merit

Denna nya Mona betonade, att hon inte visste allt och inte hade svar på allt. Därigenom - var väl tanken - skulle hon framstå som mer vanlig, på samma nivå som folk är mest. Just i kraft av sin okunnighet skulle hon nu förtjäna människors förtroende.

Läs mer


I yrkesförbudens Sverige

"- Jag hade reagerat som förälder om mina barn haft en lärare som är sverigedemokrat. För mig är det en förtroendefråga.

Läs mer


Felaktig och farlig

"- Man kan i debatten få intryck av att invandrare inte arbetar, inte kan försörja sig och inte kan svenska. Men det är en felaktig och farlig bild, sade Mona Sahlin.

Läs mer


Invandringspolitiskt program (s)

"De socialdemokratiska kraven på jämlikhet och solidaritet över alla språk- och nationsgränser förutsätter en djupgående samverkan mellan den inhemska befolkningen och dem som har invandrat, liksom också en insikt om nödvändigheten av en gemensam kamp för att motverka kulturell isolering och fördomar.

Läs mer


Rösta hur? Sahlin ger råd!

RÖSTA PÅ MODERATERNA! Så skulle man möjligen kunna sammanfatta ett aktuellt uttalande av Mona Sahlin, i Västerås tidning, mars 2010.

Läs mer
 

Andra BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image