Aktuell kommentar - vecka 46/00:

 

 

Ny HIV-man

På vems sida står svenska massmedia?

Den frågan aktualiseras på nytt genom behandlingen av historien om den nye HIV-mannen, som haft oskyddat samlag med ett stort antal svenska kvinnor. Gambianen som kom till Sverige för ett år sedan.

 


Just det faktum att mannen var afrikan, eller överhuvudtaget något annat än etnisk svensk, har det nämligen varit ett väldigt hyss-hyss kring. I några massmedia har det sipprat ut, men i de flesta fall har man taktfullt tigit om denna "detalj".

När exempelvis en kvinna i ett morgonprogram i TV4 - med ryggen mot kameran och förvrängd röst - skulle beskriva mannen, uppgavs han således vara "charmig" och "snäll".

Så om kvinnor fortsättningsvis ska försöka skydda sig mot dylika erfarenheter - vilka män är det de ska se upp med, vilka ska de undvika? Är det sådana som är charmiga och snälla?

Tanken, i varje fall officiellt, från redaktörernas och journalisternas sida är att det riskerar leda till främlingsfientlighet om man lämnar uppgifter om brottslingars etniska tillhörighet. Det är en linje som följts under många år nu. Under tiden har brottsligheten ökat, under tiden har vissa invandrargruppers överrepresentation i olika typer av brottslighet blivit alltmer markant.

Också Blågula Frågors linje är att främlingsfientlighet bör motverkas, men det kan inte vara en målsättning som görs överordnad allt annat! Inte mindre viktigt är motverkande av brottslighet i allmänhet, motverkande av svenskfientlighet och försvar av demokratiska principer. 1)

Dessutom kan ifrågasättas om medialinjen verkligen är ägnad att motverka främlingsfientlighet. Vi har nu nått en punkt, där sanningen i denna fråga inte längre kan förtigas. Journalisterna gör sig bara löjliga, de flesta vet ändå ungefär hur det ligger till. 2) Bristen på förtroende för media kan tvärtom leda till överdrivna föreställningar om invandrares överrepresentation i brottslighet.

Främlingsfientlighet motverkas i längden bäst genom dels ärlighet och öppenhet, dels minskning av det egentliga problemet - nämligen denna brottslighet.

Blågula Frågor ser fyra skäl att uppge etnisk tillhörighet för gärningsmän:

1. Läsarna/lyssnarna/tittarna är intresserade av att få reda på detta.

2. Det ger potentiella offer en klarare hotbild och bättre möjligheter till riskbedömningar. Chanserna ökar då att de kan undvika farliga situationer. 3)

3. Det ger en mer fullständig bild av invandringens kostnader och därmed ett bättre underlag för att bedöma vilken invandringspolitik som bör bedrivas.

4. Det ger större förutsättningar att nedbringa brottsligheten. Brottslingarna får känna sig mer utsatta - trycket kan öka på domstolar och lagstiftare. 4)

 


I det aktuella fallet med gambianen - hur kom han till Sverige? På vilka grunder fick han någonsin PUT? Den frågan intresserar inte media!

Blågula Frågor kan rapportera att han (ES) enligt folkbokföringen invandrade i maj 1999. Han gifte sig med en tre år yngre kvinna (FH), som bodde i Sverige. De gifte sig med varandra i januari 1996. 5)

FH hade ett svenskt efternamn, men var också från Gambia. Hon hade själv kommit till Sverige i oktober 1992, fick PUT i maj 1995.

Hur hade FH fått PUT? Svar: genom genom giftermål med en svensk (AH). FH gifte sig med AH i maj 1992. Detta äktenskap varade sedan så länge som krävdes för att hon skulle få stanna kvar i Sverige. Skilsmässan kom i oktober 1995.

Vem var denne svensk? Har han varit gift många gånger? Kan ett mönster spåras? 6)

Se där en uppgift för grävande journalister!

 


 

 

 

 

1) Media omyndigförklarar nu medborgarna genom sitt agerande. Vi ska hållas i okunnighet, vi tilltros inte förmågan till gott omdöme och kloka slutsatser.

2) I de fall gärningsmannen är etnisk svensk eller blond, då rapporteras detta gärna. På så vis kan man som läsare ofta indirekt sluta sig till det verkliga förhållandet, även då inget sägs om etniciteten.

3) Beträffande HIV-positiva heterosexuella män är svarta särskilt överrepresenterade. Detsamma gäller de HIV-positiva heterosexuella män som uppträder ansvarslöst. Det finns därför särskild anledning för kvinnor att inte ha oskyddade samlag med afrikaner och västindier, eller överhuvudtaget utomeuropéer (i varje fall efter bara en kortare bekantskap!).

4) I nuläget blir domarna mestadels påfallande milda. Även där brotten är så grova att fängelse ingår i straffskalan döms utländska medborgare till utvisningar bara i undantagsfall.

5) I januari 1999, alltså fyra månader innan ES invandrade till Sverige födde FH en pojke. ES ansågs vara fader till pojken, men någon DNA-test gjordes aldrig för att kontrollera detta. ES och FH var ju gifta.

6) Kanske finns ett mönster. I oktober 1998 gifte sig AH på nytt med en kvinna (JN) från Afrika. Hon hade varit i Sverige hösten 1994, men rest hem efter ett halvår. Efter giftermålet med AH har JN nu ett uppehållstillstånd i Sverige som gäller till april 2001.