Venstre i Danmark

I Danmark heter Moderata Samlingspartiets motsvarighet "Venstre". Detta parti har nu lanserat ett omfattande program kring invandringspolitik. Inga konstigheter, egentligen. Men utifrån svensk horisont kan Öresundsbron plötsligt framstå som väldigt lång...

Ett kort utdrag ur Venstre-programmet:

 


1. Venstre ønsker fuldstændig fri meningsudveksling i udlændingepolitikken.

Det lyder som en selvfølge, men er det desværre ikke. Statsministeren har opdelt befolkningen i de stuerene og de ikke-stuerene. I Venstre tager vi afstand fra den form for debat. Tværtimod skal der lyttes til de danskere, der med rette er bekymrede for folk og fædreland.

Opgør med myter og fordomme i udlændingepolitikken forudsætter netop, at alt kan siges og at alt kan modsiges. Udlændingepolitikken skal ikke være et specielt område, hvor borgerne på grund af beskyldninger for racisme, eller for ikke at være stuerene, hæmmes i lysten til at deltage i debatten. Danskerne skal ikke ekserceres til at have en bestemt holdning til udlændingepolitikken eller til udlændinge. Tværtimod vil ethvert forsøg på undertrykke bestemte meninger grave grøfterne dybere.

Racismeparagraffen skal ophæves. Bestemte meninger skal ikke kriminaliseres. Til gengæld skal det strafferetlige værn over for udlændinge, der udsættes for freds- og æreskrænkelser, forbedres.

2. Danmark er ikke et indvandrerland.

Danmark er et udbygget land med ét folk. Venstres udlændingepolitik har et humanitært sigte og sikrer, at Danmark ikke bliver et multikulturelt samfund. Vi ønsker ikke et Danmark, hvor danskere blot bliver et tilfældigt etnisk mindretal, og hvor vor egen frihed bliver undertrykt. Dansk kristendom, historie, kultur, demokratiopfattelse og vore frihedsidéer skal stadig være det fundament, Danmark hviler på.

F.eks. bestemmer en dansker eller udlænding naturligvis selv, hvad han eller hun vil spise og hvordan dyr indenfor dyreværnslovens rammer slagtes. Men kommunerne skal ikke være forpligtet til i institutionerne at servere kød slagtet eller tilberedt efter særlige religiøse ritualer. De, der i modsætning til hvad der følger af dansk kristendom og dansk tradition, tillægger tilberedning af mad en religiøs betydning, skal ikke kunne kræve særbehandling på offentlige institutioner. Danske love skal hverken påbyde eller forbyde nogen at tilberede mad efter bestemte religiøse ritualer. Men det må ske for egen regning og kristne, der tager afstand fra denne ritualtvang, skal under ingen omstændigheder kunne tvinges til at indtage måltider, der er tilberedt efter andre religioners regler.

Lovgivningen skal ikke regulere tøjvaner. Den enkelte skal frit kunne klæde sig som han eller hun vil. Men arbejdsgiverne skal have tilsvarende frihed til at fastsætte påklædningsregler, der er ens for alle på en arbejdsplads.

Danskerne skal ikke tvinges til at ændre danske normer på arbejdsmarkedet eller fornægte dansk kristendom, kultur og danske traditioner. Vi skal tværtimod i overensstemmelse med dansk sindelag fortsat frit kunne debattere alle emner, og ikke lave os selv om, for at alle kan blive ens. Det er ikke liberal politik at ophæve forskellene, men tværtimod at fastholde og respektere dem. Den holdning har vi lov at forvente også af de mennesker, der har forladt deres eget land i en anden verdensdel for at bliver borgere i Danmark."


 Se vidare:

Socialdemokratin i Danmark