HIV - Stockholms län 1998

Fram till slutet av 80-talet dominerade två grupper bland HIV-smittade i Stockholms län:

1. Homosexuella

2. Injektionsmissbrukare.

Efter 1990 har en tredje grupp ökat alltmer, och gått upp på andraplats:

3. Utlänningar.

Bland heterosexuella (ej missbrukare) fanns drygt 400 HIV-smittade män och drygt 400 kvinnor. I båda fallen utgjordes 300 av utlänningar. Till detta kom att av smittade homosexuella män var drygt 300 utlänningar.

Totalt fanns 3.131 HIV-smittade i Stockholms län och av dessa var 1.068 utlänningar, dvs drygt en tredjedel.

Ur Dagens Nyheter den 7/1 -98:

"Den heterosexuella smittan är helt avhängig av invandringen, säger Staffan Sylvan (smittskyddsläkare). 1993-1994 kom en stor grupp från områden i Afrika där hiv och aids är vanligt. Lyckligtvis är smittspridningen bland dem låg än så länge."

"...Lotta som raggar på krogen ska se upp om Kalle t ex har varit biståndsarbetare i Afrika, eller om krogen hon går till är populär bland invandrargrupper."

"Bland homosexuella män och bland missbrukare har antalet nya smittade planat ut och ligger konstant år efter år. Ökningen står invandrare för. I början av 1990-talet kom stor grupper från områden i Afrika där hiv och aids är utbrett. Många var smittade redan när de kom hit. I de grupperna är risken att bli hiv-smittad stor."

"Det är ingen ungdomsproblematik, för det finns inga smittade som är under 17 år. Svenska tonåringar har aldrig varit någon riskgrupp.

- Tidigare fick vi inte tala om riskgrupper utan om 'riskbeteenden', säger Staffan Sylvan, det hette att alla löpte lika stor risk att bli smittade.

- Det är inte sant. Den information som har gått ut där det sägs att du kan få hiv vid ditt första sexuella möte, det är bara struntprat."