Aktuell kommentar - vecka 2/05

 

 

När fördomarna styr

Kultur är inget konstant begrepp. Det är något som befinner sig i ständig förändring. Detta gäller även svensk kultur.

Fram till för några decennier sedan kännetecknades svensk kultur av en djupt demokratisk grundhållning:

Man ska respektera varandra. Alla ska få komma till tals och lyssnas på. Det är nyttigt att ta del av även andra åsikter än sina egna.

Majoriteten ska besluta, på grundval av tillgången till en allsidig information, där olika sidor fått föra fram sina fakta och argument.

Det finns olika intressen i samhället, och det gäller att finna kloka kompromisser. Man ska ta hänsyn till även minoriteter.

Plötsligt, någon gång i slutet av 1900-talet, förändrades detta. Plötsligt befolkades den politiska arenan av bara goda respektive onda krafter, av anständiga respektive icke-anständiga, av rumsrena respektive icke-rumsrena.

Den sida som respresenterade denna svart-vita världsbild hade tillgång till massmedia och kunde därigenom ge en ny innebörd åt begrepp som "demokrati" och "tolerans":

Demokrati blev att inte respektera folkviljan och att inte tillämpa yttrandefrihet.

Tolerans blev just att inte tolerera andra åsikter än sina egna.

Samtidigt har denna propaganda varit raffinerad. Ett exempel på detta är TV-serier efter manus av Henning Mankell. Utan att tittarna överhuvudtaget behöver märka det får de lära sig att riktigt elakartade extremister ser ut som människor gör mest, och beter sig som svenskar i allmänhet - på ytan. Säger man sig vilja "Sverige Väl" arbetar man i själva verket för nazism.

Detta ligger väl i linje med ett budskap som under många år hamrats fram, om "smygrasism", "slipsfascism", mm - där de verkligt "farliga" elementen inte är de som är våldsamma utan de som uppträder exemplariskt demokratiskt. På så vis blir man ju helgarderad. Blockeringen mot varje form av dialog blir total.

I denna orwellska värld blir det möjligt att ha en "demokratiminister" som argumenterar för yrkesförbud mot lärare, vilka beträffande invandringspolitiken har andra åsikter än hon själv.

Vi talar här om Richard Jomshof i Blekinge.

 


Nu har förföljelsen mot Richard Jomshof gått ett varv till. Det började med ett "avslöjande" i Smålands-Posten i höstas, om att han fått en anställning vid en skola i södra Småland. Skolans ledning hamnade således i blåsväder.

Ingen hade, heller denna gång, kunnat anföra några anmärkningar mot Jomshofs sätt att utöva sitt yrke. Tvärtom - både hans betyg och hans vitsord från lektionerna var de allra bästa. Ändå framställdes det som kontroversiellt och problematiskt att låta honom utöva sitt yrke.

För att avgöra Jomshofs fortsatta öde avhölls en omröstning bland eleverna. Inte bara de elever som haft honom i undervisning, och alltså kunde veta hur han fungerade som lärare, utan även elever som inte haft honom, och som bara kunde gå på hörsägen och rykten, propagandabilder och fördomar.

Resultatet blev att:

A. De elever som haft Richard Jomshof gav honom sitt helhjärtade godkännande.

B. De elever som inte haft Richard Jomshof som lärare var mer tveksamma.

På grundval av detta resultat har skolans ledning nu beslutat att inte vidare anlita Richard Jomshof som lärare.

KONSTATERAS kan att det hela bygger på en nidbild i två led:

1. En nidbild av Sverigedemokraterna

BLT i Blekinge gjorde, i samband med ett tidigare drev mot Jomshof, en liknelse om "Dr Jekyll och Mr Hyde". Man kan inte dagtid arbeta som lärare enligt läroplanen och för demokrati, för att i andra sammanhang plädera för att "invandrare kastas ut". Underförstått: SD arbetar för det senare och detta är oacceptabelt.

I själva verket har Sverige officiellt en politik av reglerad invandring, vilket innebär att varje människa på jorden inte har någon ovillkorlig rätt att bo i Sverige och uppbära svenska bidrag. Det ligger inget extremt i uppfattningen att människor som kommit till Sverige förebärande skyddsbehov och inte (längre) har skyddsbehov bör återvända.

2. En nidbild av Richard Jomshof

Det är ingen hemlighet att det inom Sverigedemokraterna finns olika åsiktsriktningar. Detta har manifesterats i olika hållning till det s.k. Bergsjöbrevet, där tidigare ledande personer inom SD Göteborg argumenterade att den som inte tycker som SD är att betrakta som landsförrädare. Till detta brev har ledande sverigedemokrater intagit olika hållningar. Richard Jomshof tillhör dem som skarpt tagit avstånd från detta brev.

 


NU NÄR Sverigedemokraterna uppenbarligen står inför ett skifte på partiledarposten bör Richard Jomshof kunna ses som en mycket stark kandidat!

 


 

 Se vidare:

Demokratiminister

Rädd för vad?

Yrkesförbud mm

Nyspråk