PRESSMEDDELANDE INFÖR DEN 4/9

Blågula Frågor kommer den 4 september att försöka hålla ett nytt torgmöte. Det sker på Östermalmstorg klockan 13.30. Vi hade önskat att som tidigare ha mötet på Norrmalmstorg, men där kan polisen denna gång inte garantera vår säkerhet.

Även inför den 4 september aviserar AFA och Nätverket mot rasism sabotage av mötet. En verksamhet som backas upp av Vänsterpartiet och dess ungdomsförbund, Ung Vänster.

Efter erfarenheterna den 8 juni och 24 augusti, då vårt bokbord båda gångerna vältes av vänsteraktivister, kommer vi denna gång att på bokbordet ha bara två material:

Skriften "Signalera för dialog!"

Boken "DIALOG OM INVANDRINGEN? Dokumentation av ett försök"

Nu som alltsedan starten för åtta år sedan är Blågula Frågors ambition att medverka till ett medborgerligt samtal om flykting- och invandringspolitiken.

Ett sådant samtal kan inte anses ha kommit igång, även om Folkpartiet i valrörelsens slutskede vill ställa krav för beviljande av svenska medborgarskap. Inget av de sju riksdagspartierna ser - trots enighet om stora integrationsproblem - något behov av att minska invandringen till Sverige, eller att ens diskutera denna fråga med svenska folket.

Stockholm, den 1 september 2002

Anders Sundholm,
ordförande i föreningen Blågula Frågor