Aktuell kommentar - vecka 40/99:

 

 

Opinionssvängning?

Enligt en Sifo-mätning, publicerad i SvD den 24/9 -99, har det skett en svängning i opinionen om invandring. Andelen som anser att Sverige tagit emot invandrare i "alltför stor omfattning" har minskat med 12 procentenheter, till 46 procent. De som anser att Sverige tagit emot i "lagom omfattning" har ökat med 14 procentenheter, till 44 procent.

Eftersom Sifo har motsvarande mätningar tidigare att jämföra med och eftersom förändringarna är så stora får man förutsätta att den nya mätningen verkligen säger något.

Frågan är bara vad.

De 44 procenten som tycker det varit "lagom" - kände de till något om invandringens omfattning? Eller utgick de bara från det intryck som de fått, genom rapporteringen i media?

Under hela 90-talet har pågått en konstant kampanj, för att få svenska folket att tycka rätt. I media har således släppts fram bara en åsiktriktning. Återkommande har ifrågasatts att personer inte fått PUT - aldrig motsatsen, dvs att någon fått PUT men inte borde ha fått det.

Ur en synpunkt är det anmärkningsvärt att så många som 46% av de tillfrågade fortfarande anser att invandringen varit för omfattande!

Ständigt har ju upprepats hur invandringen nu praktiskt taget upphört, att den är bara en "rännil". Skulle Sifo ha frågat sina tillfrågade* hur många utlänningar de trodde fick uppehållstillstånd i Sverige 1998 - med svarsalternativen "ca 80.000", "ca 40.000", "ca 20.000", "ca 10.000", "ca 5.000", "ca 2.000" eller "ca 1.000" - då skulle förmodligen de flesta ha kryssat för "5.000".

Någon massinvandring har aldrig förekommit, det har landets främsta akademiska expertis i frågan kunnat försäkra. Helt kan man ändå inte trolla bort att det finns en hel del invandrare i Sverige - det framgår ju redan av stadsbilden i våra större städer. Inte heller kan man osynliggöra problem som arbetslöshet och bidragsberoende, skolsvårigheter och brottslighet.

Propagandastrategin har där varit att frikoppla det ena från det andra. Dessa problem finns, men det är bara skenbart som de har med invandringen att göra. Det är sociala problem, att hänföra till brister i vår samhällsorganisation eller mänskliga tillkortakommanden hos oss svenskar.

Sifo-mätningen skulle då inte säga något om svenskarnas inställning till den invandring som faktiskt har förekommit och dess konsekvenser, utan till den invandring som de tror har förekommit.

 


EN ANNAN MÖJLIG TOLKNING är att mätningen överhuvudtaget inte säger något om syn på invandringen, utan om vad man tror vara acceptabelt att tycka.

Med det alltmer uppskruvade kampanjandet har klargjorts för envar att det lämnas bara två positioner. Man sällar sig

antingen till den goda och anständiga sidan,

eller till den onda och icke-rumsrena.

En kritisk inställning till invandringen placerar den svarande bland rasister och nazister, bankrånare och polismördare, förintelseförnekare och förintelseförespråkare.

Vem vill hamna där?

 


 

 

 

 

 

 

* Det kunde man ju samtidigt ha gjort!!