Aktuell kommentar - vecka 4/99:

 

P G Gyllenhammar

Som Blågula Frågor många gånger kunnat konstatera har Mats Bergstrand på Dagens Nyheters "debattsida" av utrymmesskäl inte möjlighetet att ge plats för någon debatt.

Nu handlar det väl inte bara om utrymme och om kvalitet på inläggen. Det är uppenbart att för vissa personer finns det alltid plats. En av dessa vissa är den förre Volvochefen, Per G Gyllenhammar.

Senast på nyårsafton, den 31/12 -98, fick Gyllenhammar disponera hela "DN Debatt" med ett inlägg om företagsflytt och kriminalitet, invandring och Bill Clinton. När det gäller invandringen tillhör Gyllenhammar de generösa:

"Arbetslösheten gör oss mindre generösa och det spöke som är främlingshatet kommer fram. ..Utlänningsförakt bottnar i rädsla och otrygghet. Vi måste mobilisera kraft och energi för att vara öppna och generösa....

Statsminister Göran Persson har gjort en stor insats på detta område när det gäller att upplysa om judeförföljelse och Förintelsen före och under andra världskriget..."

 


Frågan är dock hur det blir med konsekvensen i Gyllenhammars resonemang. Hur går det han sagt ovan med ihop en del annat som han säger i sin artikel?

"Sverige kan inte längre vara ett högskatteland. Vi måste sänka arbetsgivaravgifter, moms och inkomstskatter. Vi bör också ta bort förmögenhetsskatten..."

Detta kan förvisso av olika skäl vara motiverade åtgärder, men hur går det då med statens finanser? Hur ska då kraften kunna mobiliseras, för att klara invandringen? Kostar det inget att vara generös?

 


Gyllenhammar skriver även:

"Det är inte bara jobbet som blir mer otryggt, det är även samhället som vi lever i. Risken att bli slagen, rånad och våldtagen har ökat..."

Men hur kan detta komma sig? Ligger inte en viktig orsak i just den invandring, för vilken Gyllenhammar pläderar? Känner han inte till, att invandrare är överrepresenterade i våldsbrottslighet?

 


Till sist:

"Med vår vaknande insikt om att vi svenskar inte är undersåtar utan medborgare kan det nya samhälle som växer fram bli mer vitalt än det gamla."

Vilken grund har Gyllenhammar för dessa antaganden? Vad syftar han på, när han talar om ett "vi"?

Gör inte makthavarna allt för urvattna medborgarskapet och att kuva medborgarna? Finns det något som talar för att ett uppvaknande skulle vara förestående och ett folkligt motstånd på väg att organiseras?

Hur många svenskar vågar idag stå för en åsikt?