Blågula Frågor svar på Paukers invändningar:

Är yttrandefriheten värd att försvara?

Var "försiktig" med att stödja uppropet för yttrandefrihet, manar K V Pauker. Det kan nämligen innebära att den som undertecknar tar en risk. Risken kan bestå i att tidningsdrakar sparar namnlistan eller att AFA sänder bajsbrev. Pauker avslutar med att uttrycka sin oro för att folk, till följd av uppropet, ska bli mer rädda.

Grundfrågorna här blir två:

1. Är det viktigt med yttrandefrihet?

2. Om inte vi som bor i Sverige är beredda att försvara yttrandefriheten i Sverige, vem ska då göra det?

Hur mycket obehag riskerar man genom att underteckna detta upprop? Redan det som Pauker anför är ju av begränsad omfattning. Ändå överdriver han. Vi som står bakom Blågula Frågor har nu varit aktiva i över fem år utan att någon av oss fått ett enda bajsbrev, och vi har inte gjort något för att hemlighålla våra adresser.

Ett centralt moment i demokratin är att människor vågar stå för sina åsikter - inte huka, inte smyga, inte gömma sig bakom anonymitet. Vi ska ha ett öppet samhälle! Men detta är inget som någon kommer att ge oss - här måste vi själva ta vårt medborgaransvar. Alla! Även om det skulle innebära någon liten ansträngning, någon liten risk, någon liten uppoffring.

Demokratin måste ständigt erövras på nytt.

Texten till uppropet "Ett medborgerligt samtal" borde egentligen vara ganska okontroversiell. Har görs inga ställningstaganden om invandringspolitiken eller någon annan politisk sakfråga. Det handlar uteslutande om demokratiska principer.

Samtidigt återspeglar Paukers invändningar en realitet. Uppropet skulle inte ha gjorts, om det inte fanns ett behov för det. Och när det nu är som det är, då kan det bli så att få vågar underteckna - så länge inte många andra redan har undertecknat.

En nyckelroll skulle härvid kunna spelas av dem som inte delar Blågula Frågors ståndpunkter i olika sakfrågor, men som är överens med oss beträffande demokratiska principer. Och som är beredda att offentligt ta ställning för dessa principer.

När vi beslöt att lansera uppropet skedde det faktiskt med förväntningar om att denna kategori medborgare skulle visa sig existera. Vi har ännu inte givit upp hoppet.

Jan Milld Anders Sundholm