Aktuell kommentar - vecka 2/99:

 

Extrema Centern

Centerpartiet får en ny kalldusch i en färsk opinionsmätning, publicerad i Aftonbladet den 26/12. Det gäller förtroendet för de olika partiledarna. Där redovisas uppfattningarna bland väljarkåren som helhet, bland kvinnor, bland män och bland ungdomar. Samt bland partiets egna väljare.

Rakt över hamnar Lennart Daléus på sista plats. För ingen partiledare hade svenskarna så lågt förtroende som för Centerpartiets.

Nu ska väl Lennart Daléus inte ta detta alltför personligt. Den tidigare Centerledaren, Olof Johansson, hade inte påtagligt bättre siffror.

Det är själva partiet - Centern - som ligger illa till. Så har det varit under lång tid. Det handlar då inte i första hand om partiledarens person. Det gäller politiken.

Även om det självklart finns ett samband. Lennart Daléus och personerna kring honom bär ett ansvar för den valrörelse Centern presterade, där det förekom annonser som direkt hånade svenskarna, och särskilt bönderna.

Om inte Centern rycker upp sig riskerar partiet att komma under 4%-spärren i nästa riksdagsval, och hamna utanför riksdagen.

Detta är paradoxalt! Egentligen skulle Centern kunna vara det största partiet* i riksdagen.

Centerns bas är bönderna. De är bundna till jorden, de kan inte lämna Sverige. För Centern borde en sund nationell framtoning vara naturlig. En sådan skulle i dagens läge kunna appellera till en klar majoritet av svenska folket. Det råder ju ett vacuum - inget enda riksdagsparti företräder en nationellt-demokratisk strömning.

Centerpartiet har inte mer än andra partier reagerat mot minerallagen. Inte heller centerpartisterna tycker att kunskaper i svenska språket ska vara ett villkor för att få svenskt medborgarskap. När riksdagen beslutade om PUL - lagen om att strypa yttrandefriheten på Internet - sov också centerpartiets riksdagsledamöter.

Centerpartiets låga siffror är verkligen välförtjänta! Möjligen kan man tycka det orättvist att inte övriga partier får lika låga siffror...

Centerns stora misstag var när man gav efter för massmedias fruktansvärda drev i slutet av 80-talet, och uteslöt Sven-Olle Olsson i Sjöbo. Sedan dess har det bara gått utför för partiet.

Centern borde nu be Sven-Olle Olsson om ursäkt, och erbjuda honom att åter bli medlem. Det vore en markering!

Sven-Olle Olsson har ju hela tiden haft rätt.

 


 

 

 

* I och för sig är det oväsentligt vilket parti som är störst i riksdagen. Det viktiga är att det finns åtminstone ett stort parti som företräder en bra politik, som försöker ta sig an Sveriges verkliga problem. Ett parti med sunt bondförnuft.