Ur tidningen Arbetaren, 45/99:

"BLÅGULA FRÅGOR, NEJ TACK"

Organisationen "Samling mot rasism och diskriminering" har fått en inbjudan från den främlingsfientliga organisationen Blågula Frågor till ett möte på ABF-huset om hur man motverkar främlingsfientlighet och rasism. Andra grupper som bjudits in är till exempel Fri Information och Folkviljan och massinvandringen. Samling mot rasism och diskriminering ser detta som ett försök att göra främlingsfientligheten rumsren och uppmanar därför till bojkott mot mötet och mot andra liknande arrangemang.

- Vi fick en inbjudan av Blågula frågors ordförande Anders Sundholm. De har rasistiska syften med sin verksamhet och nu har vi gått ut och agerat och uppmanar till bojkott, säger Branco Jaric till Arbetaren.

"Nätverket mot rasism" har också fått en inbjudan och även de har uppmanat organisationer att inte delta i mötet.

- Vi vill inte ha med dem att göra, säger Jannis Konstantis från Hasans vänner som ingår i Nätverket mot rasism.

Han säger att Blågula frågor försöker förknippa flyktingar med kriminalitet och mångkulturalism med diktatur och att Hasans vänner inte vill delta i en debatt som har xenofobiska förtecken. Att tacka ja till deras inbjudan vore detsamma som att legitimera dem, menar Jannis Konstantis.

Bella Frank