Straffmönster

Råder det likhet inför lagen i Sverige? Svar: nej.

Ett mönster i straffutmätningen kan ses, i hur brott bedöms olika beroende på vem som är förövare och vem som är offer.

A. Om en svensk dödar en invandrare betraktas det som utslag av rasism. Straffet blir strängt (som det i och för sig bör bli!)

B. Om en invandrare dödar en svensk ses det inte som utslag av rasism, istället ser man diverse förmildrande omständigheter. Straffet blir milt.

 


Ett exempel på det senare är mordet på en svensk i Växjö år 2005.

Ur Smålandsposten:

"Mordåtalad pojke dömdes för dråp

Den 15-årige pojke som åtalats för mordet på Dalbo torg i september dömdes på torsdagen för dråp, till sluten ungdomsvård i ett år och två månader. Dvd-inspelningen där hans bror tar på sig skulden anser Växjö tingsrätt utan värde.

I sin dom slår Växjö tingsrätt fast att det är 15-åringen som utdelat det dödande knivhugget i 39-åringens bröst."

Åklagare Yvonne Rudinsson kommenterar:

"- Unga brottslingar får ett betydligt lägre straff i förhållande till gärningen, det är en praxis vi har. Om brottet skulle bedömts som mord vore strafftiden för kort. Nu har rätten bedömt det som dråp och jag vill se hur man kommit fram till det innan jag tar ställning till överklagande."

"Impulsdåd

Växjö tingsrätt dömer 15-åringen för dråp, inte mord. I domen resonerar rätten kring olika faktorer som talar för en hårdare, respektive mildare bedömning. Dådet har prägel av impulsdåd, anser rätten, samtidigt som 15-åringen genom att omedelbart springa från brottsplatsen har visat likgiltighet för om 39-åringen skulle avlida eller inte. 39-åringen bedöms som berusad och skyddslös och blir angripen både bakifrån och framifrån. Å andra sidan skedde knivsticket hastigt och utan planering.

Tingsrättens samlade bedömning är att brottet ska bedömas som mindre grovt och 15-åringen dömas för dråp."

Egentligen rör det sig - naturligtvis - om ett brott högt straffvärde:

"När det gäller straffet konstaterar tingsrätten att brottet har ett mycket högt straffvärde. Om en person över 21 år begått motsvarande brott skulle påföljden blivit fängelse i omkring åtta år.

Det är 15-åringens låga ålder som gör att det blir en annan påföljd. Rätten anser, i likhet med åklagaren, inte att det finns tillräckliga skäl för ett fängelsestraff. "

I detta fall tillkommer momentet av gärningsmannen är ung, men milda domar har utdömts även i andra fall, där gärningsmannen var äldre. Ett exempel är mordet i Salem år 2000, ett annat är ett tunnelbanemord 1995.

Detta kan kontrasteras mot bedömningen av ett mord i Skogås ungefär samtidigt som det i Salem. Där blev det nio år fängelse.

 


 Se vidare:

Ifrågasatt Salemdom

Salem-Skogås

Rapport från ett icke-mord

Skogåsmordet

Straffmönster 2

Unga tjuvar