Vigsel i Sverige

Ur Riksdag&Departement, januari 2008:

"SVENSK VIGSEL GENVÄG FÖR INVANDRING

UTLÄNNINGAR GIFTER sig i Sverige för att kringgå reglerna om anhöriginvandring i deras hemländer. Skatteverket betecknar det som ett stort missbruk av den fria vigselrätten och vill att regeringen ska skärpa reglerna. Hundratals par som inte är bosatta i Sverige snabbgifter sig här."

"Sverige har mindre strikta regler för vigslar än många andra EU-länder. Det medför att exempelvis tyska kvinnor som är tillsammans med män från Pakistan gifter sig över dagen i Sverige. Den svenska vigseln gör att paret betraktas som gifta i Tyskland. Den nygifta mannen kan sedan anhöriginvandra till Tyskland.
 
- Det har varit en stor trafik av människor. Tyskland har varit väldigt irriterat, säger Lars Tegenfeldt, rättslig expert på Skatteverket."

"Skatteverket föreslår därför att regeringen inför ett anknytningskrav för vigslar, alltså liknande det som finns i många andra EU-länder. Det kan vara ett krav att de som gifter sig i Sverige också ska ha varit bosatta i landet.
 
Formellt sett finns det inget som hindrar att ett EU-land 'underkänner' en utländsk vigsel. Men praxis är att godkänna vigslar från andra länder.
 
Frågan om svensk familjerätts förhållande till den i andra länder har diskuterats tidigare. Den danska skärpningen av utlänningslagen har gjort att många danska par åkt över till Sverige och gift sig.
 
För ett par år sedan avslöjade polisen försäljning av skenäktenskap. Män från länder utanför unionen köpte vigslar med kvinnor från EU-länder och kunde sedan anhöriginvandra.
 
Enbart för ett år, 2003, finns statistik om vilka länder de utländska personer som gifter sig i Sverige kommer från. Rikskriminalen gjorde den i samband med en polisutredning 2004. Cirka en fjärdedel av de 500 paren var tyska medborgare som gifte sig med nigerianska medborgare."
 


Ur Dagens Nyheter den 27/1 -08::

"SKATTEVERKET VILL STOPPA VIGSELMISSBRUK

Skatteverket vill att regeringen stoppar utlänningar som kommer till Sverige över dagen enbart för att gifta sig."
 
"I en skrivelse till regeringen säger Skatteverket att den svenska vigselfriheten 'missbrukas i betydande omfattning', skriver tidningen Riksdag & Departements webbupplaga.

Skälet för utlänningar att komma till Sverige och gifta sig är att det svenska vigselbeviset sedan kan användas i länder ute i Europa för att legitimera anhöriginvandring.

Det är framför allt Tyskland och Portugal som har reagerat mot de mindre strikta svenska reglerna. Tyska kvinnor gifter sig i Sverige med män från Pakistan och kvinnor från Portugal gifter sig med män från Afrika och Asien. De nygifta männen kan sedan anhöriginvandra till respektive land inom EU.
Skatteverket föreslår nu regeringen att det införs ett anknytningskrav för vigslar, att de som gifter sig i Sverige också ska vara bosatta i landet."


 Se vidare:

Europas dumstrutar

Svar från lagexperten