Svar från lagexperten

Tidningen Folkbladet har en frågespalt, "FRÅGA JURISTEN".

Den 17/12 -07 kom nedanstående fråga, från signaturen "Samira":

"Jag och min man gifte oss unga i vårt hemland där vi fick tre barn. Det är mycket oroligt i vårt hemland och vi känner oss förföljda varför vi reste till Sverige för att söka asyl.

Nu har vi fått avslag på vår ansökan och vårt äktenskap knakar i fogarna. För att lösa den uppkomna situationen så har en svensk man erbjudit sig att ingå äktenskap med mig vilket innebär att jag och mina barn får uppehållstillstånd på grund av anknytning. Min fråga är om jag nu gifter om mig och vi får permanent uppehållstillstånd, kan jag senare på nytt gifta om mig med min exmake för att han därigenom skall få uppehållstillstånd?

Svaret från tidningens lagexpert blev:

Hej Samira!

Ditt äktenskap med din exmake kommer inte ligga till grund för frågan om anknytning och uppehållstillstånd för maken. Om du ingår ett giltigt äktenskap med den svenske mannen, oavsett anledning t.ex. endast för att få uppehållstillstånd, och därefter skiljer dig så snart du får det permanenta uppehållstillståndet, så kan inte Migrationsverket ifrågasätta det äktenskapet.

Med andra ord så saknar det betydelse om ditt äktenskap med den svenske mannen tillkommit för skens skull. Det som skall bedömas efter skilsmässan är endast anknytningen mellan dig och din exmake vilket sannolikt innebär att även han med någon fördröjning erhåller uppehållstillstånd med dagens regler."


 Se vidare:

Falska makar