Farlig läkare

Ur Sydsvenskan den 31/3 -07:

"FLER POJKAR SKADADE EFTER OMSKÄRELSE
 
I höstas fick den danske läkaren Hazim Al-Ansari svensk läkarlegitimation. Samtidigt utreddes han av åklagare för flera misslyckade omskärelser utan tillstånd i Sverige. Sedan dess har han skadat ytterligare två pojkar svårt."
 
Denne "läkare" har så sent som efter nyår opererat på Islamic Center i Malmö.
 
"I januari kom en pojke in akut på barnkirurgen i Lund. Han kunde inte kissa. 'Hela penis låg begravd under huden med en minimal öppning i huden och ärrig kant', skriver kliniken i sin anmälan till Socialstyrelsen. Pojken måste opereras om, och efteråt har hans penis 'kort kvarvarande hud på penisskaftet'.
 
Pojken hade omskurits på Islamic Center av Hazim Al-Ansari. Ytterligare en anmälan mot honom är på väg från barnkirurgen i Lund, erfar Sydsvenskan.
 
Under förra vintern och våren kom fem pojkar till Helsingborgs lasarett med akuta infektioner efter omskärelser, alla utförda av samme läkare. Då saknade han tillstånd att utföra ingreppet i Sverige."

Svenska myndigheter är uppenbarligen "generösa" med att bevilja svenska läkarlegitimationer:
 
"Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö anmälde Hazim Al-Ansari till åklagarkammaren i Helsingborg i juli. Förundersökningen pågår fortfarande. Om han döms riskerar han böter eller fängelse i upp till två år. Ändå beviljades han svensk läkarlegitimation den 30 oktober - av Socialstyrelsens behörighetsavdelning i Stockholm.
 
- Det här är anmärkningsvärt, självklart. Men det enda hindret skulle vara om läkarauktorisationen är indragen i hemlandet, säger Carin Furuseth, handläggare på avdelningen.
 
Det var Per Manhem, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö, som hade anmält läkaren till åklagare. Han meddelade inte behörighetsavdelningen - men legitimationen hade beviljats ändå."
 
"De två nya anmälningarna gäller misstag som läkaren gjort under sin tid med svensk legitimation. Då kan han prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som kan dra in legitimationen."
 
Islamic Center ska kanske sluta anlita Hazim Al-Ansari, men han kan fortsätta utföra omskärelser hemma hos familjer eller i sitt eget vardagsrum.
 
"- Förhoppningsvis har vi stoppat honom i så måtto att Islamic Center ska sluta anlita honom, säger Per Manhem.
 
Men det tar tid innan mannen eventuellt blir av med sin svenska legitimation.
 
- Normal utredningstid är sex månader, sen ska de till Ansvarsnämnden. Det tar tid, men förhoppningsvis är vi inte helt tandlösa."


Ur Sydsvenskan den 30/3 -07:

"Sjukhus ska få utföra omskärelse

Pojkar bör få rätt till omskärelse i den offentliga vården även när det inte finns medicinska skäl för det, föreslår Socialstyrelsen.
 
Samtidigt bör det fortfarande vara möjligt för personer som inte är legitimerade läkare att få särskilt tillstånd från Socialstyrelsen att utföra omskärelse."


 Se vidare:

Farliga läkare

Farlig vård