Farlig vård

Ur City den 23/1 -07:

"TUSENTALS STOCKHOLMARE FELBEHANDLAS - VARJE ÅR

Operationsmissar, felaktiga diagnoser och bristande uppföljning.

Omkring 1.900 personer har anmält att de blivit felbehandlade i Stockholmsvården förra året."

"54-åriga Irene Jelleryd skulle genomgå en operation för att få ett nytt korsband i knäet.

Men läkaren skar av en artär och en nerv under operationen - och nu har Irene ingen känsel i foten."

"- Han har förstört mitt liv... Jag kommer aldrig att kunna gå normalt med den här foten och är tvungen att använda krycka."


Ur Metro den 28/3 -07:

"KS-professorn Håkan Eriksson vill ha nollvision:

"STOPPA ALLA ONÖDIGA DÖDSFALL INOM VÅRDEN"

"Varje år dör mellan 2.000 och 4.000 människor på grund av medicinska felbehandlingar inom svensk sjukvård."

"... professor Håkan Eriksson... menar att situationen är ohållbar:

- Ett flygbolag med samma felprocent som svensk sjukvård skulle inte få skicka upp ett enda plan i luften."

"- Vi vill åstadkomma en nationell attitydförändring. Därför utmanar vi alla som är ansvariga - från regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Vårdförbundet och Läkarförbundet - att ställa upp och satsa på en nollvision i vården på samma sätt som inom trafiken. Där dör ungefär 500 personer om året, inom vården rör det sig om mellan fyra och åtta gånger så många."

"Vilka är det som drabbas mest?

- Framförallt de äldre, men problemet är att Sverige inte har en bra statistik över vilka det är som dör."

"Vilket ansvar har Socialstyrelsen?

- Socialstyrelsen är regeringens förlängda arm och måste se till att vården bedrivs högkvalitativt. Men hittills tycker jag att Socialstyrelsen har legat för lågt."

"Vad behöver göras?

- En viktig metod är att använda mer informationsteknik inom vården. I vissa fall behövs mer person och utbildning. Personalen behöver också mer stöd i sitt arbete och de ansvariga behöver ta mer ansvar."


Text-TV den 30/1 -07: 
                                        
"TUSENTALS DÖR I ONÖDAN PÅ SJUKHUSEN

Socialstyrelsen beräknar att 4.000 patienter dör i onödan varje år inom vården. Orsakerna kan vara bristande hygien som ger patienten sårinfektion, förväxling av läkemedel eller blodpåsar, felaktiga diagnoser med mera.  
                                        
Chefen för Socialstyrelsen Kjell Asplund säger att läget är värre än man befarat. Han vill att alla fel anmäls och samlas på internet så att allmänheten kan jämföra sjukhusens kvalitet."


 Se vidare:

Farliga läkare

Sjuk vård