Farliga läkare

Från SVT:s webbsida den 16/1 -07:

"VARNINGARNA STOPPAR INTE LÄKAREN

Läkaren Rafik Abu-Ramadan har varnats fyra gånger - i ett fall för en så allvarlig felbehandling att en liten pojke var nära att mista livet.

Han har överförskrivit narkotiska läkemedel, förfalskat sina egna tjänstgöringsbetyg och anses som opålitlig och olämplig att arbeta som läkare.

Ändå kan han fortsätta jobba."
 
"DE FÖRSTA SPÅREN efter läkarens framfart finns i Dalarna, dit Rafik Abu-Ramadan kom till en flyktingförläggning i juni 1993. Han sade sig vara kringresande läkare och hans uppdrag denna junidag var att mot betalning utföra omskärelser på sex små pojkar."
 
"RAFIK ABU-RAMADAN utförde omskärelserna utan bedövning och så vitt Eva Lindhe kunde se var det bara en enda skalpell som använts till alla ingreppen."
 
När Rafik Abu-Ramadan greps och förhördes hade han 12 600 kronor i bröstfickan. Enligt föräldrarna fick de betala 1200 kr per barn och han visade sig endast ha egyptisk läkarlegitimation.
Fyra av pojkarna drabbades av svåra infektioner och mannen dömdes först för misshandel av både tings- och hovrätt, men friades senare av Högsta domstolen, eftersom föräldrarna samtyckt till ingreppen.
 
SEDAN 1993 HAR Rafik Abu-Ramadan arbetat på en lång rad svenska och norska sjukhus. Han har fått svensk läkarlegitimation - och han har hunnit varnas fyra gånger av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
 
Uppdrag granskning har följt hans karriär och hopp mellan olika arbetsgivare. En karriär som bland annat bygger på förfalskningar av hans egna meriter och tjänstgöringsintyg."
 
"UNDER 1994, alltså året efter att han utförde omskärelserna i på flyktingförläggningen, visar ett av läkarens intyg att han tjänstgjort som läkare på ortopeden i Malmö.

Men docent Åke Carlsson som skrev intyget vill bara minnas att Rafik Abu-Ramadan praktiserat - auskulterat på fackspråk - och gått bredvid utan lön.

Och vid en närmare granskning av det intyg Rafik Abu-Ramadan skickat med till andra arbetsgivare visar det sig att han ersatt ordet "auskulterat" med ordet "tjänstgjort".

- Det måste väl betraktas som en förfalskning, säger Åke Carlsson.
 
"Björn Persson, som då satt med i Socialstyrelsens expertgrupp för ortopedi, skulle bedöma läkarens provtjänstgöring och lämplighet för svensk legitimation. Efter samråd med ett flertal kollegor underkände han Rafik Abu-Ramadan.

- Han blev ju mycket ledsen så klart, men jag tyckte jag hade god grund för detta, säger Björn Persson.
 
TROTS DETTA KRÄVDE Rafik Abu-Ramadan att få ett tjänstgöringsintyg. Av detta framgår det tydligt att läkaren inte har tillräckliga kunskaper för att arbeta som läkare i Sverige.
 
Men när Rafik Abu-Ramadan skickar tjänstgöringsintyget till andra kliniker är just de raderna borttagna från intyget.

- Det är skrämmande, säger Björn Persson när han får se förfalskningen."

"Narkotikapolisen i Malmö hade fått nog och tipsat om den stora mängd narkotika och beroendeframkallande läkemedel som denne AT-läkare skrev ut till flera patienter.

Till en enda patient hade han skrivit ut närmare 4000 tabletter på drygt en månad, bland annat 1750 tabletter av Rohypnoltyp som är vanligt bland missbrukare."

"Rafik Abu-Ramadan misstänks också för att ha förfalskat en kollegas recept - något som polisen fick kännedom och de i sin tur tipsade Socialstyrelsen.
 
Läkaren förnekar dock detta. Men när det visade sig att han ljugit för sin arbetsgivare och fortsatt att utföra privat rituella omskärelser blev han uppsagd från Rosengårds vårdcentral.

Med den kunskap Susanne Delavaran nu har om läkaren säger hon:

- Han är en person som borde stoppas från att jobba som doktor.
 
Socialstyrelsen i Malmö var just av den uppfattningen och skrev till behörighetsavdelningen, alltså de kollegor som skulle fatta beslut om läkarens legitimation, att Rafik Abu-Ramadan 'visar på opålitlighet och olämplighet för att inneha legitimation som läkare'.
 
NÄSTAN SAMTIDIGT som han får sparken från Rosengård kommer så hans första varning i HSAN - men samma dag beslutar Socialstyrelsen att ge honom svensk legitimation.

Och karriären kan fortsätta uppåt.

"Till Ystads lasarett kom läkaren 2001 med hjälp av sina förfalskade intyg och ville då bli specialist i ortopedi. Chefen kontrollerar hans handlingar mot Socialstyrelsen, men får inga signaler om att något är fel.
 
I Ystad blir han efter 15 månader specialistläkare, trots att det i vanliga fall tar cirka fem år.

Chefsöverläkaren i Ystad underströk dock att han inte var kompetent nog att vara bakjour.

Och innan han hinner lämna Ystad kommer den andra varningen från HSAN.
 
PÅ KVÄLLEN DEN 15 april 2003 kommer en man i ambulans till akutmottagningen med ryggsmärtor och blod i urinen. Doktor Rafik Abu-Ramadan ordinerar spolning av blåsan och observation på en vårdavdelning.
 
Trots att nattsköterskan tre gånger tillkallar honom igen när patienten kraftigt försämras kommer han aldrig. På morgonen är patienten avsvimmad och förs akut till operation där det konstateras att hans kroppspulsåder brustit.

- Om en legitimerad sjuksköterska tre gånger på en natt på ett tydligt sätt begär hjälp för att en patient ständigt försämras istället för att förbättras - då kan man inte ursäkta det, säger Anders Evander, verksamhetschef i Ystad.
 
FRÅN YSTAD GÅR läkarens resa vidare till Karlskrona där hans förfalskade papper från respekterade läkare ger honom ett nytt jobb på Blekingesjukhuset.

Där kommer så varning nummer tre från HSAN.

"En kvinna kommer in akut med en bruten fotled, men utan att fixera den låter läkaren den vara till nästa dag när den skulle opereras. Då var foten så svullen att man fick vänta ytterligare ett dygn med att operera och med svåra komplikationer som följd."

"Rafik Abu-Ramadan har också omskurit pojkar på sin fritid, trots att han bedyrat inför Socialstyrelsen och arbetsgivare att han upphört med det.

I ett fall blev en pojke så allvarligt sjuk att man först inte trodde att hans liv skulle gå att rädda.
 
DEN TRE VECKOR GAMLA pojken omskars av läkaren i hemmet, men var mycket svårt infekterad när han efteråt fördes till akuten."
 
HÄNDELSEN POLISANMÄLDES av Socialstyrelsens tillsynsenhet. I anmälan skriver de att "den anmälda omskärelsen skett på ett, såväl medicinskt som juridiskt, regelvidrigt sätt. Pojken ifråga har utsatts för misshandel och genomgått en tortyrliknande behandling".
 
"...HSAN gav nu läkaren hans fjärde varning."
 
"... även om Socialstyrelsen i Malmö anser att han är olämplig som läkare räcker inte detta för att ta ifrån honom legitimationen. Domstolarnas praxis visar att det behövs fler misstag, hävdar man från Socialstyrelsens sida.
 
OCH DET VAR JUST domstolarnas praxis som gjorde att läkaren inte kunde nekas legitimation från första början, menar chefsjuristen Nils Blom:

- Säg att vi hade vägrat honom legitimation. Då hade den här läkaren överklagat till länsrätten och fått rätt, det är vi helt övertygade om, säger han.
 
Björn Persson, som är en av de läkare som fått se sina intyg förfalskas, tycker att Socialstyrelsen agerat otillräckligt.

- Man kan möjligen förklara ett misstag i livet. Men upprepade sådana är en brist på allmän rättskänsla och det är inte förenat med ett sånt arbete, säger han."


Ur Sydsvenskan den 1/6 -06:

"KIRURG AVSKEDAS FÖR VÅRDSLÖST INGREPP
 
Kirurgens vårdslösa operation gav den 56-åriga mannen grava hjärnskador. I sitt brev till Socialstyrelsen skriver de anhöriga att de önskar att kirurgen 'aldrig mer får utföra några operationer'. Nu ser det ut som om de får rätt: överläkaren avskedas. Dessutom har han polisanmälts av de anhöriga."
 
"Den 56-årige mannen dog inte av operationen. Men han skadades svårt och avled sex veckor efter operationen. Utredningen av vad som egentligen hände under operationen har pågått i stort sett under hela våren."
 
"Överläkaren som nu avskedas har arbetat på Universitetssjukhuset i över 20 år och är högt kvalificerad.
 
Efter operationen togs han omedelbart ur tjänst och i dagarna fick han veta att han skulle komma att förlora sitt jobb. Däremot får han sannolikt behålla sin läkarlegitimation."
 
"- Anledningen är att det i allmänhet inte räcker med ett enstaka tillfälle för att ett återkallande av legitimation ska bli aktuellt, säger tillsynsläkare Karin Hedner.
 
Parallellt med denna lex Maria-anmälan pågår ... en annan utredning på Socialstyrelsen som rör kirurgen. Den skulle i förlängningen kunna leda till att läkaren förlorar sin legitimation."

"Utöver Socialstyrelsens granskningar och avskedandet från Universitetssjukhuset är läkaren även polisanmäld, misstänkt för vållande till annans död. Initiativet till anmälan togs av den vårdpersonal som vårdade 56-åringen under hans sista timmar i livet. "

 

Ur Sydsvenskan den 2/6 -06:

"PERSONALEN KUNDE INTE STOPPA KIRURGEN
 
Personalen stod handfallna när kirurgen vägrade lyssna.

- De kunde inte stoppa honom mitt i operationen. Det fanns ingen som kunde ta över, konstaterar Eva Ranklev, chefläkare med ansvar för den medicinska säkerheten på Universitetssjukhuset i Lund."
 
"Under en operation natten mellan den 21 och 22 december förra året stängde han av en patients cirkulation under två timmar. Normalt klarar en människa en halvtimmes avstängning.
 
I rummet fanns annan mycket erfaren sjukvårdspersonal, men ingen av dem kunde egentligen påverka kirurgens beslut. Det menar chefsläkare Eva Ranklev.

- Om han hade berättat vad han tänkte göra innan han stängde av cirkulationen hade det gått att stoppa honom. Som det var nu stod han mitt i såret när han vägrade sätta på cirkulationen, säger Eva Ranklev.
 
Patienten hade en försvagning i kroppspulsåders vägg, en aortadissektion. Operationen var akut och skedde mitt i natten. Varken i salen eller på sjukhuset fanns någon annan kirurg som kunde ta över.

- När de övriga påpekade att han gjorde fel förväntade de sig att han skulle reagera på ett normalt sätt. Det är det brukliga - att kommunikation uppstår, säger Eva Ranklev.
 
När kirurgen inte lyssnade på de andras varningar om att patienten kunde bli hjärnskadad, övervägde de att ringa en annan kirurg. Men avstod.

– Det hade tagit 45 minuter att tillkalla en ny kirurg som kunde avsluta operationen och då hade ändå effekten blivit den samma, .."
 
"Först klockan 23.16 satte cirkulationen igång igen. Då var det för sent. Syrebristen hade redan gett svåra hjärnskador."


Ur Dagens Samhälle den 12/2 -07:

"KRITIK MOT IMPORT AV LÄKARE
 
Det finns läkare i Gävleborg som inte får jobb som läkare, ändå flyger representanter för landstinget ner till Tyskland för att värva doktorer.
 
- Vi är inte emot att landstinget hämtar läkare från Tyskland, men varför ger vi inte de läkare som finns i länet chansen att arbeta som läkare, undrar Mohamed Chabchoub, biträdande chef för arbetsförmedlingen i Gävle.
 
Enligt honom finns det ett 10-tal läkare i Gävleborg, allmänspecialister och andra specialister, som arbetar med annat eller är arbetslösa. De har utländska examina men inte svensk läkarlegitimation."
 
"Landstingets personaldirektör Margareta Petrusson ... vet om att det finns utländska läkare i länet som inte arbetar som läkare.
 
- Det är väl känt och vi vill gärna ha de läkare som är lämpliga. Det är inte så enkelt som att det finns läkare som skulle kunna anställas. Vi behöver läkare med vissa specialiteter.
 
Dessutom kan man inte sätta likhetstecken mellan en svensk och en utländsk läkarutbildning.
 
- Om du har en läkare från ett land med ett helt annat innehåll i sin utbildning än vad vi har i Sverige så går det inte att anställa utan vidare. Och personen kanske inte arbetat som läkare på länge.
 
Då behövs det handledare.
 
- Eftersom vi har brist på läkare är det svårt med handledare.
 
Sådana behövs inte för de nyrekryterade tyska doktorerna?

- De har i stort sett samma utbildning som de svenska, säger Margareta Petrusson och påpekar att 25 procent av landstingets läkare har utländsk bakgrund."


 Se vidare:

Bäva månde patienten

Falsk tandläkare

Farlig läkare

Farlig vård