Angränsande BGF-avdelningar:

 

Sverigedemokraterna är den invandringskritiska organisation som, alltsedan partibildningen 1988, blivit mest uppmärksammad i svenska massmedia.

Inför riksdagsvalet 2010 är utsikterna mycket goda för SD att klara 4%-spärren och ta sig in i riksdagen.

Två moment ligger i Sveriges intresse:

a) att SD verkligen lyckas ta sig in i riksdagen, helst med mycket bred marginal

b) att SD i riksdagsarbetet gör bra i från sig.

Det senare förutsätter att partiet står på sig i de politiska sakfrågorna, och inte kompromissar bort sig.

Bortsett från riksdagsplatser handlar politik om ett opinionsarbete, för att kunna trycka på och skapa politiskt manöverutrymme.

Denna bild är ett montage, men ska vi komma tillrätta med värdetransportrånen, då krävs en helt annan  politik. Mer än något av de nuvarande sju riksdagspartierna representerar Sverigedemokraterna den nödvändiga kriminalpolitiken.

 

 

 

SD