Anders Johansson

Ur Ölandsbladet den 9/9 -04:

"På bordet framför mig har jag nu ett fax från en poet och författare som skriver att han nte alls håller med mig. Enligt hans uppfattning kunde vi gärna ta emot 'ytterligare 15 miljoner invandrare'. En släkting tog mig i örat för en tid sedan: Vet du inte att det är en värld nu? När jag påpekade att Sverige gör något som inget annat land i Europa gör och att vår sjuk- och åldringsvård nu snabbt närmar sig farliga nivåer, tittade hon på mig med avsmak.

Jag måste tillstå att också jag känner avsmak för debatter där de inblandade använder de enklaste slagord i stället för att ålägga sig ett minimum av intellektuell disciplin. De storordiga parollerna smälter som honung i munnen men är ofta värre än våra fördomar därför att det saknas verklighet bakom dem. Den som ger sig in i den svåra debatten om invandringens storlek måste rimligen vara så ärlig att han erkänner att kostnaderna är enorma men de finansiella resurserna inte oändliga. Den brittiska tidningen The Economiskt visade för ett år sedan att Sverie nu är det fattigaste av de fem nordiska länderna, bland annat därför att vårt land tagit emot så många invandrare.

Sådana fakta redovisas aldrig i svenska media, sannolikt därför att dessa blivit så sammanvävda med den politiska makten att den kritiska uppmärksamheten endast gäller selektiva 'ofarliga' segment av samhället. Varje sommar brukar man i tidningarna kunna läsa lugnande notiser om att antalet asylsökande minskar och att allt färre får uppehållstillstånd. Men inget sägs om den mycket stora 'anhöriginvandringen' och när året är slut brukar den totala siffran vara ungefär densamma: motsvarande en inte alltför liten svensk stad."

AJ uppger sedan att av utomnordiska invandrare i arbetsför ålder, med mindre än ett år i Sverige bara en procent som försörjer sig genom att arbeta.

"Efter mer än fem år i Sverige är det mindre än 10 procent av invandrarna med utlandsfödda föräldrar som arbetar! En rötmånadshistoria? Nej, Integrationsverkets statistik för år 2000!"

AJ konstaterar att

"svenska skattebetalare försörjer minst en halv miljon arbetslösa invandrare över skattesedeln. Till detta kommer minst 300.000 förtids- och ålderspensionerade invandrare vilka naturligtvis inte under sitt arbetsliv lagt en ekonomisk grund för dessa sociala förmåner."

"Bara några få procent av invandrarna är 'flyktingar' enligt FN:s definition. Resten är immigranter som vill förbättra sina ekonomiska villkor. De är i sin fulla rätt att försöka. Men jag anser att Sverige också är i sin fulla rätt att se om sitt eget hus.

När ska landets journalister och politiker börja ställa skarpa frågor om invandringspolitiken? Och när ska svenska journalister ta steget från politiskt korrekta medlöpare till sanningssägare, dvs börja fullgöra sitt uppdrag på ett etiskt rimligt sätt?

Om det är att vara rasist att hysa ovanstående uppfattningar då betraktar jag detta epitet md stolthet."

 


 

 Se vidare:

De tystade svenskarna

Invandrarpolitiken i "Månas" Sverige

Med moralen på sin sida

Mer Anders Johansson

Ny efterskrift

Som svalor

Utan recensioner

Oikofoberna

Ölandsdebatt