Växande myndigheter

Skattebetalarnas Förenings tidskrift, Sunt Förnuft, har i nr 5/05 en artikel om "De myndigheter som vuxit mest 1994-2003", dvs under den senaste tioårsperioden.

Det blev enligt nedan:

 

 I diagram

 Myndighet

 Ökning 1994-2003

 Antal anställda 2003
 1  Sameskolstyrelsen  620%  72
 2  Fortifikationsverket  373%  851
 3  Lotteriinspektionen  357%  32
 4  Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU  300%  12
 5  Ombudsmannen mot etnisk diskriminerinig  250%  14
 6  Jämställdhetsombudsmannen  211%  28
 7  Brottsoffermyndigheten  194%  47
 8  Statens jordbruksverk  164%  923
 9  Statens folkhälsoinstitut  160%  130
 10  Brottsförebyggande rådet  155%  74
 11  Statens beredning för medicinsk utvärdering  154%  33
 12  Konstnärsnämnden  150%  10
 13  Nämnden för offentlig upphandling 140%  12
 14  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll  138%  88
 15  Glesbygdsverket  121%  31
 16  Arbetsmiljöverket  108%  812
 17  Barnombudsmannen  107%  29
 18  Centrala studiestödsnämnden  106%  1029
 19  Livsmedelsverket  103%  508

 


 

 Se vidare:

Dyra myndigheter

Många myndigheter