Bok om BGF

Boken "DIALOG OM INVANDRINGEN - dokumentation av ett försök" - skriven av Jan Milld och utkommen 2002 på förlaget Mångfald - redogör för BGF:s verksamhet alltsedan starten 1994, och de erfarenheter som då gjorts.

Boken kostar 200 kr och kan beställas genom postgiro 807330-6.

 

Kontakt

Blågula frågor når du lättas genom e-mejl. Adressen är: janmilld@hotmail.com

Om BGF

Tidskriften Blågula frågor började utges 1994, två år senare tillkom en sida på Internet.

Blågula frågor startades för att medverka till att få igång en saklig debatt om invandrings- och flyktingpolitiken. Vi menar att denna både är osolidarisk och bortser från svenska intressen.

Den förda flyktingpolitiken är:

- osolidarisk mot utsatta grupper i Sverige - för vilka svångremmarna dras åt ytterligare, och otryggheten ökar

- osolidarisk mot folken i u-länderna - genom att den medverkar till brain-drain

- osolidarisk mot kommande generationer av svenskar - genom att lägga grunden till ett instabilt samhälle

- osolidarisk mot skyddsbehövande - med en effektivare resursanvändning skulle vi kunna hjälpa många fler

Föreningen vill även i övrigt ta upp ämnen av betydelse för Sveriges framtid: demokrati och massmedia, kriminalpolitik och rättssamhället, socialpolitik och skolpolitik, arbetslöshet och ekonomi. Vi har inte alltid svaren, men vi försöker åtminstone ställa frågorna.

I viktiga avseenden tycks nu utvecklingen bara rulla på, utom räckhåll för folklig påverkan. Demokratin är i kris! Men vad vi i varje fall bör kunna åstadkomma är ett civiliserat samtal, med en konstruktiv ansats och respekterande av demokratiska principer.

Somliga blir provocerade av ordet "blågula" i vårt namn. Detta understryker bara att vi behövs. Det måste finnas plats för en sund nationalism!

Blågula Frågor är antirasistisk, i ordets egentliga bemärkelse: vi vänder oss mot såväl främlingsfientlighet som svenskfientlighet.

Drivande inom BGF är Jan Milld, som är redaktör för tidskriften och webbsidan, och Anders Sundholm, som är föreningens ordförande.

Tidskriften har efter år 2001 gjort ett uppehåll i utgivningen.

Se även:

Demokratiska principer

Signalkampanjen 2002

Startsida

Tillbakablick

Vad är Blågula Frågor?