Aktuell kommentar - vecka 1/07

 

 

Tillbakablick

Blågula frågor har nu funnits i 10 år på webben. 12 år har gått sedan papperstidningen startades. Läge för en tillbakablick.

Vår utgångspunkt var:

1. Den förda invandringspolitiken ledde fel.

2. Det förekom ingen konstruktiv debatt om detta, frågan var infekterad.

Vår ansats var att från början göra allting rätt, att till punkt och pricka så att säga följa den demokratiska handboken:

• klart och otvetydigt deklarera vår egen demokratiska bekännelse samt vårt avståndstagande från både rasism och våld

• lyssna på meningsmotståndare, bemöta dem sakligt och med respekt

• gräva fram relevanta fakta, vara sakliga

• utgå från i ena änden realiteter, i andra änden en önskvärd rörelseriktning

• söka rimliga kompromisser och förnuftiga lösningar, vara konstruktiva.

BGF konstaterade att:

a) Politiken måste ändras - så att fortsatt invandring minskade radikalt

b) Många invandrare redan fanns i Sverige - dessa måste antingen integreras eller återvandra.

c) Vi måste sträva efter en lugn samhällsutveckling - vilket förutsätter medverkan från mer än en part.


Svaret från etablissemanget kom ganska omgående. Det blev ett antal rejäla örfilar.

Just det faktum att vi var demokrater och antirasister vändes emot oss. Detta gjorde oss särskilt "farliga", eftersom vi rymde en större potential att vinna folkligt stöd. Det var viktigare att bekämpa oss än att bekämpa nazister.

Samtidigt talades om oss som "smygrasister", "slipsfascister", o.dyl. Vi var i princip skinnskallar, vilka låtit håret växa. Med andra ord: vi var några helt andra än vad vi utgav oss för att vara. Det togs för givet att vi var oärliga.

Redan här stod alltså klart, att dialog var det sista som etablissemanget önskade. Om vi faktiskt var eller inte var sådana extremister man utmålade oss som var därvid irrelevant. Om man själva trodde eller inte trodde på vad man påstod om oss blev ovidkommande.

Det handlade aldrig om något missförstånd, som kunde klaras ut genom någon argumentering från vår sida. Man behövde ett monster som motståndare, alltså uppfann man detta.

Några kompromisser i sakfrågan ville man inte veta av. Man vill bara ånga vidare i full fart, efter den linje man en gång bestämt sig för att följa.

Då var det inte ändamålsenligt att släppa fram några fakta eller argument som kunde skapa tvivel och osäkerhet om mångkulturens välsignande effekter. Inte heller var det ändamålsenligt att låta invandringskritiker framtona med mänskliga drag.

Hyckleriet visste inga gränser. Samtidigt som man kampanjade oupphörligt mot "främlingsfientlighet och rasism", samtidigt som man uttryckte oro över att svenskar skulle komma att hysa negativa känslor mot invandrare, körde man bara på. Just denna massiva invandring, utan hänsynstagande till folkopinionen, var naturligtvis allt annat än ägnat att motverka sådana känslor.

Samtidigt som man sade sig verka för "integration", dvs att svenskar och invandrare skulle komma överens, gjordes allt för att skrämma upp invandrare för en förment "främlingsfientlighet". Inte minst genom monstrifieringen av alla invandringskritiker ("invandrarfientlig"!).

Ord gavs nya betydelser. "Demokrati" blev liktydigt med att strunta i folkviljan, "extremism" blev att efterlysa nyanser, "tolerans" blev intolerans och "intolerans" blev tolerans. "Rumsren" var den som kastade mest skit. De som berömde sig själva för en fin människosyn var de som accepterade eller direkt uppmuntrade våld mot invandringskritiker.


Offensiven mot Blågula frågor kan knytas till framförallt tre tillfällen.

1. Sommaren 1995 kom ett drev igång kring Anders Sundholm, nämndeman i Svea hovrätt. Som ordförande i BGF kunde han med automatik stämplas som "främlingsfientlig". Det började som ett inslag i Dagens Eko av Björn Häger, men blev snart till TT-telegram och tidningsrubriker runtom i landet.

2. Senare samma sommar drog Radio Stockholm igång ett drev, som fokuserade på att Anders Carlberg mer än ett år tidigare hade recenserat boken "Lagom är bäst!" En skandal som resulterade i att även SVT:s ABC-nytt ryckte ut.

3. Det kraftfullaste drevet kom dock i juni 1996. De båda kvällsdrakarna Aftonbladet och Expressen sände då ut en gemensam bilaga, med en stor artikel om BGF: "Blågult rättshaveri".

Genom att bilagan hade formen av ett Exponummer behövde man aldrig publicera något genmäle.

Bakgrunden till utsändandet av denna bilaga var - som saken framställdes - att motståndare till Expo gjort attentat mot försäljningsställen och det tryckeri som tryckte Expo. Några hade försökt tysta Expo. Som ett "slag för yttrandefriheten" sändes därför Expo nr 3/96 ut på detta sätt - det nummer som motståndarna försökt stoppa. Vilka dessa motståndare var kunde läsarna ana sig till genom artikeln om BGF.

I själva verket talar det mesta för att dessa attentat förövats av anhängare till Expo. Någon skyldig kunde aldrig gripas, men klart är ju vilka som tjänade på attentatet. Klart är också vilka som hade denna typ av metoder på sin repertoar.


Vad finns då att lära av Blågula frågors erfarenheter?

En lärdom är att en tidning som Expo inte har som primärt syfte att motverka vare sig politisk extremism eller brottslighet, vare sig främlingsfientlighet eller rasism.

Nej, dess syfte är att motverka varje form av invandringskritik, att misstänkliggöra och angripa envar som motsätter sig nedmonteringen av den demokratiska välfärdsstaten.

Vill man slippa kritik från Expo, då finns det bara ett sätt. Det är att avstå från kritik mot massinvandringen och det mångkulturella projektet.


Se vidare:

Dialog om invandringen

Strategi mot motstånd

Yttrandefrihet 2005