December 2000

TV4, den 15/12:

Ökande hot mot personal på arbetsförmedlingarna

Antalet hot om våld eller faktiskt våld mot personalen på våra arbetsförmedlingar har ökat påtagligt under det senaste året eller de senaste åren. Detta framgick av TV4:s nyhetssändning 18.30 den 15/12.

En bakgrund till detta angavs vara att nya grupper nu besöker arbetsförmedlingarna, grupper som egentligen inte vill vara där eller som inte tycker om det alternativ som de erbjuds.


I programmet angavs inget närmare än närmare än så, men möjligen kan det röra sig om grupper vilka tidigare under långt tid kunnat lyfta bidrag utan motprestation, men som nu möts av vissa krav på egna ansträngningar.


 Se även:

Arbetsförmedlare