Är du orolig för Sverige?

Den 2 april skulle Blågula Frågor ha hållt ett första möte i en serie på temat "Medborgerliga samtal". Det visar sig att detta möte tills vidare måste uppskjutas. Vi har ingen lokal.

 


I god tid kontaktade vi Medborgarhuset i Stockholm för att boka. Lokal fanns ledig, men när man fick veta att det gällde föreningen Blågula Frågor blev det tveksamhet. Man skulle återkomma med besked.

Under tiden skickade vi material om BgF - dels senaste numret av tidskriften, dels materialet "Tillgång eller belastning?" - för att beslutsfattarna skulle få ett underlag för sitt beslut. Den 9 mars skulle stadsdelsnämnden ha möte, och avgöra frågan.

Även därefter har man haft svårt att klämma fram ett besked, men eftersom dagarna går så har det i praktiken blivit ett nej, i varje fall beträffande den 2 april.

Lika svårt har man haft att ange en motivering. Å ena sidan har man hänvisat till att ABF-huset nekat att låta Blågula Frågor hyra lokal, man har också haft tankar om att någon deltagare på vårt möte skulle kunna tänkas göra "rasistiska" uttalanden. Å andra sidan har man talat om att anonyma hot framförts per telefon, och att en uthyrning skulle kunna leda till våldsamma protester från motståndare till oss.

En förklaring till beslutet kan också ligga i vad som stod att läsa i Sydsvenskan den 30/11 -99:

"För tre år sedan uppmanade Stockholmsorganisationen Hasans Vänner mot våld och rasism kommuner i landet att dess kommunstyrelser fattar ett principbeslut att inte hyra ut till rasistiska och- eller nazistiska organisationer. Resultatet publicerades i tidningen Expo. Inga organisationer namngavs, men en majoritet av kommunernas svarade att de anammade uppmaningen.

Hur landets kommuner resonerar idag är oklart, men enligt Jannis Konstantis vid Hasans vänner ska frågan tas upp vid en stor konferens i Malmö i februari. Hasans vänner tycker inte kommunerna ska låta Sverigedemokraternas hyra lokaler.

- Vi anser att deras politik är högerextremistisk med rasistiska inslag, säger Jannis Konstantis."

Vad som här läggs in i begreppet "rasistisk organisation" vet nog inte kommunerna så noga, det går bra ändå. "Hellre fälla än fria" tycks vara mottot, att döma av agerandet i Stockholm. Detta ligger också också i linje med önskemålen från Jannis Konstantis och andra: även Blågula Frågor ska omfattas.

Vi söker fortfarande ansvariga högre upp inom Stockholms kommun för närmare detaljer om beslutet i stadsdelsnämnden den 9 mars 2000: var det enhälligt, stod samtliga partier bakom? Hur löd motiveringen?

Uppenbart är ändå att vi vi inte får använda Medborgarhuset för våra tänkta "Medborgerliga samtal", varken den 2 april eller senare. Därmed lär vi heller inte få använda någon annan möteslokal inom Stockholms kommun.

 


I DETTA LÄGE tvingas vi se oss om efter andra möjligheter vad gäller lokalfrågan!

Ska vi göra som en gång August Palm, dvs anordna "politisk promenader" ute i naturen?

Ska vi anordna tältläger?

Ska vi försöka hyra en buss eller en båt?

Ska resa utomlands, och hyra lokal i Helsingfors, Köpenhamn eller Oslo?

Finns andra lösningar?

Har du några idéer eller tips, låt oss veta! Adressen är: bgf@bgf.nu

Vill du själv få kallelse till den - nu senarelagda - första träffen för MEDBORGERLIGA SAMTAL kan du anmäla dig genom att sätta in 30 kronor på postgiro 63 13 12 - 6, och ange adress.

Syftet med träffarna är att befrämja mer av eftertänksamma och lugna meningsutbyten medborgare emellan, en kommunikation på tvären. Temat för träffarna ska vara framtidsfrågor för Sverige, sådant som har betydelse för våra liv, men som behandlas dåligt i massmedia.

 


 

 Se vidare:

Tjänstemännens argument