Drevet fortsätter

Till

Tuva Korsström, kulturchef

Huvfudstadsbladet i Helsingfors

I samband en recension i DN den 10/2 -04 av Per Landins bok om journalistik och polemik kommer du in på tidskriften Salt. Du skriver:

"Sanningen att säga blev Salt vida värre än ett språkrör för knarriga konservativa eller enstaka rättshaverister. Från de första numren utgjorde tidskriften en märklig blandning av välskrivna kulturartiklar och direkt rasistiska och antisemitiska inlägg. Bidragsgivare kunde vara den respekterade professorn i idé- och lärdomshistoria Svante Nordin eller Svenska Dagbladets Mats Gellerfelt likaväl som Jan Milld eller Eva Bergqvist från de främlingsfientliga tidningarna Blågula frågor och Fri information."

På vilken grund karaktäriserar du Blågula frågor som "främlingsfientlig"? Tveklöst har du rätt såtillvida att det är en etablerad uppfattning. Men hur gick det till, hur blev denna uppfattning etablerad? Finns det någon saklig grund för uppfattningen att BGF skulle generellt vända sig mot vare sig invandring eller invandrare?

Svar: nej.

Denna uppfattning har etablerats genom att massmedia har hamrat fram den, genom att ständigt upprepa detta påstående. Konsekvent har man klistrat dessa negativt laddade epitet på BGF varje gång BGF har omnämnts.

Använder man idag en sökmotor på Internet och slår på "Blågula frågor" presenteras tidskriften som "den invandrarfientliga...", som en slags saklig information, det ges nästan intrycket att vi själva skulle acceptera denna benämning. Så är det naturligtvis inte, det är våra meningsmotståndare som benämner oss på detta sätt.

Du riskerar knappast någonting genom att skriva som du gör om oss. Bland redaktörskollegor och andra kulturskribenter i Sverige går det nog hem. Risken är liten att vi skulle få in ett genmäle, än mindre att vi skulle få in en reguljär artikel för att lägga fram vår syn.

I Salt fick vi däremot denna möjlighet, två gånger. I nr 3 hade vi artikeln "Frågan som inte kunde diskuteras" i nr 5 hade vi artikeln "Materiella motiv". Vad, konkret var "rasistiskt" i dessa inlägg?

Klart är att vi i den senare artikeln pläderade för en mer restriktiv flyktingpolitik. Vi ser Finland som ett föredöme. Gör det oss till "rasister"?

Västerhaninge, den 11.2.2004

 

Jan Milld