Hedershot

Ur Aftonbladet den 17/2 -04:

"ALLT FLER KVINNOR HOTAS AV FAMILJEN

Nu kartläggs det hedersrelaterade våldet - län för län

Ett 70-tal kvinnor i Västmanlands län har blivit utsatta för våld eller hot om våld om de inte lyder sina fäder och bröder. Det är tio gånger fler än man trodde. I många län är situationen liknande.

Betydligt fler unga flickor än man trott får stryk av sina anhöriga eller blir hotade att få det. Det hedersrelaterade våldet som nu länsstyrelserna i alla svenska län utreder är mycket mer utbrett än myndigheterna förstått. Det rapporterar Ekot ..."

Vanligast är denna typ av övergrepp i storstadsregionerna:

"De manliga släktingarna som misshandlar eller hotar att misshandla familjens unga flickor finns i hela landet även om de är allra flest i storstäderna. Det hedersrelaterade våldet har blivit mycket uppmärksammat de senaste åren i Sverige, framförallt efter morden på de unga kvinnorna Pela och Fadime. Flickorna blir hotade av de manliga släktingarna när de vill klä sig i kort kjol, ha pojkvän, gå på fest eller på annat sätt leva så som fäderna uppfattar som skamligt.

I Göteborg lever över 200 unga flickor i den svåra situationen att de är hotade eller misshandlade av sina familjer. Men socialsekreterare och kuratorer kan vittna om att det finns flickor som utsätts för våld i sina familjer som överhuvudtaget inte vågar berätta om det..."

 Ur TT-telegram.

"200 flickor utsatta för hedersvåld i Östergötland

"Kartläggningen visar att 202 flickor under 20 år åren 2001-2003 varit i kontakt med socialtjänst, elevvård, kvinnojourer eller andra samhällsinstanser för att få hjälp.

Utöver detta har en privat mottagning för sex och samlevnad rapporterat att den under samma tid kommit i kontakt med 150 kvinnor under 20 år som upplevt sig utsatta för hedersrelaterat våld.

Men troligen är mörkertalet stort. Många flickor och unga kvinnor vänder sig inte i första hand till myndigheter och institutioner utan finner andra vägar för att få hjälp, enligt rapporten som överlämnats till regeringen.

 - När vi nu så tydligt säger att vi inte tolererar det här kommer det att komma betydligt många fler, det tror jag, säger Catharina Alpkvist.

 I nästa steg kommer länsstyrelsen att undersöka i vilka invandrargrupper problemet är störst."

 


Ur text-TV:

"Experter kritiserar undersökningen

Kartläggningen av hedersvåldet får
svidande kritik av två experter, regeringens och Rikspolisstyrelsens, för bristande kvalitet, bl.a. för att enkätfrågorna har skilt sig åt.

- Det är bedrövligt. Resultatet blir ungefärligt, säger Kickis Åhré Älgamo på RPS till Svenska Dagbladet. Hon tror att det finns ett stort mörkertal eftersom många inte vågar söka hjälp.

Regeringens integrationsexpert
Massoud Kamali menar att bilden kan vara överdriven pga att svaren tolkats utifrån svenska normer, och säger i Ekot att studien kan förstärka fördomar."

 Ur SR Ekot den 17/2 -04:

"Kartläggningen av hedersvåld kritiseras av regeringens expert

Hela kartläggningen av så kallat hedersvåld bör göras om, det anser regeringens tillträdande utredare av integrationsfrågor, Massoud Kamali. .."

"Enligt Massoud Kamali, som är sociologiprofessor i Uppsala, har myndigheterna ställt fel frågor och tolkat svaren utifrån svenska normer, och det gör att kartläggningen enbart förstärker en fördomsfull bild av invandrarfamiljer.

- Patriarkalismen som problem finns i alla samhällen. Att bara stigmatisera en grupp och se den som ett problem som bara den har är problematiskt. .."

Kamali är kritisk till siffrorna:

"Han håller med om att problemet med hot mot unga kvinnor finns, men genom svenska glasögon begränsas bilden till att invandrarflickor, från framför allt Mellanöstern, löper en självklar risk för hot och våld.

Samtidigt riskerar myndigheterna att underskatta problemet med våld mot kvinnor i svenska familjer, som även det har att göra med mannens hedersbild och behov av kontroll över familjen.

Så förstärks känslan av 'vi och dem' och risken för våld mot invandrarflickor kan överdrivas av välmenande myndigheter."

 


 

 Se vidare:

Still going wrong