Emanuel Swedenborg

 Ljus från Sverige

Född: 1688, i Stockholm

Samtida med: Karl XII, Fredrik I, Adolf Fredrik

Nyckelord: matematiker, fysiker och andeskådare

Död: 1772

 Länkar:

 Swedenborg 1

 Swedenborg 2

 Swedenborg 3

 

 

Ur Herman Lindqvist, "Storhet och fall":

"Emanuel Svedberg (adlad Swedenborg 1719) var son till den gamle biskopen Jesper Svedberg och förlovad med Polhems femtonåriga dotter... Han hade studerat i Uppsala, London, Utrecht och Paris. Han intresserade sig för allt och prövade på många olika yrken och vetenskaper men var mest insatt i de senaste landvinningarna inom naturvetenskaperna. Han hade själv gjort ritningar till en hel del uppfinningar, bland annat en flygmaskin, en ubåt, en ångmaskin, en kulspruta och ett univeralmusikinstrument. Det var han som intresserade kungen för en kanal tvärs genom hela Sverige,.."

"... drog igång arbetet på Swedenborgs kanalprojekt genom att låta börja gräva Trollhätte kanal och senare även Motala kanal."


Geni eller dåre? Hur Emanuel Swedenborg uppfattats har varierat över tiden. Det säger kanske därför lika mycket om tidsandan som om honom.

Före Swedenborgs period av mysticism är bilden av honom dock enstämmig. Han var hyperintelligent och ett av det svenska 1700-talets universalgenier.

Vid 22 års ålder var han filosofie doktor efter studier i Uppsala. Vid 50 årsålder hade han publicerat 3 böcker om filosofi och 33 böcker om vetenskap. Han skaffade sig kunskaper i teologi, metallurgi, mineralogi, kemi, anatomi, psykologi, geologi och anatomi. Hans språkunskaper omfattade elva språk, däribland latin, hebreiska, grekiska, engelska, tyska, flamländska, franska och italienska.


Emanuel Swedenborg föddes 1688, i Stockholm. När han var fyra år flyttade familjen till Uppsala. Där blev hans far - Jesper Swedberg - professor i teologi. När Emanuel var åtta år dog hans mor. Fadern gifte snart om sig , och blev 1702 biskop i Skara.

1709 avslutade Emanuel Swedenborg sina universitetsstudier, och reste sedan ut på en bildningsresa till England, Holland, Frankrike och Tyskland. En utlandsvistelse som varade i fem år.

1714 beskrev Swedenborg i brev hem några av sina uppfinningar: ett slussystem, lyftkranar som utnyttjar vattnets flytkraft, , rep av stor hållbarhet, ett musikaliskt universalinstrument, automatvapen, en vakuumsug. Några av de teorier Swedenborg framlägger och får erkännande för är bl a läran om atomerna samt nebulosateorin, dvs att solen är ursprunget till vårt planetsystem; vidare att ljus är vågformigt, och att magnetism och elektricitet hör ihop.

1715 gav han ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift - "Daedalus Hyberboreus", där han bl.a. beskrev några av de uppfinningar som han och Christopher Polhem gjort. Tidskriften utkom under tre år.

1716 utsågs Swedenborg av Karl XII till assessor vid Bergskollegium. Gruvnäringen var ju den viktigaste näringen i Sverige vid denna tid. Swedenborgs insatser ledde till förbättringar inom gruvindustrin.

1719 blev Emanuel Swedenborg adlad. Fram tills dess hade han haft efternamnet Swedberg. Detta ändrades nu till Swedenborg, och han kom att regelbundet deltaga i riksdagsförhandlingarna.

1718-43 skrev Swedenborg omfattande verk i vetenskapliga och filosofiska ämnen och blev berömd, i synnerhet utomlands. Böckerna skrevs på latin, men har översatts till ett 30-tal språk. Detta gäller inte minst vad Swedenborg skrev med religiös inriktning - efter sin första uppenbarelse, vid 55 års ålder.

Swedenborg fick sedan anledning att ofta resa till England: där kunde han undgå den svenska censuren, och få sina skrifter tryckta. Nästan allt han skrivit finns översatt och utgivet på svenska. Dessa böcker har dock, pga de svenska tryckfrihetslagarna, tryckts i Danmark.


På "Nya kyrkans" webbsida beskriver man Swedenborgs religiösa upplevelse så här:

"1743-44 Under en av sina många resor till Holland och England genomgår Swedenborg en livsavgörande, inre förändring. Herren Jesus Kristus uppenbarar sig för honom. Han får veta att han utvalts till att förmedla en ny uppenbarelse till världen. Han får sin andliga syn öppnad och får så kunskap om vad livet efter detta handlar om. Han blir dessutom undervisad om Ordets inre, andliga mening. Under flera år studerade han därför Bibeln på originalspråken mycket ingående."

Under drygt tjugofem år fick Swedenborg sedan nya uppenbarelser. 1748 började han skriva ned de böcker som kallas "Skrifterna". Det första verket hade titeln "Arcana Coelestia" - Himmelska hemligheter. Det blev 8 volymer på latin, i svensk översättning blev det 17 volymer. Hans mest kända bok är kanske "Om himlen och dess under, och om helvetet", som handlar om livet efter döden.

En av Emanuel Swedenborgs teser var att världen var en avspegling av en osynlig högre tillvaro. Allt som existerar i den naturliga världen har sin motsvarighet i andevärlden. Han trodde på änglar och skrev om b la skyddsänglar. Som spiritist kunde Swedenborg kommunicera med krafter från andevärlden och var clairvoyant. Han skrev också om drömmars betydelse och påverkade flera vetenskapsmän.

Filosofen Immanuel Kant kritiserade Swedenborg och ansåg att denne borde placeras på ett dårhus. Det finns dock rapporter som tyder på att Swedenborgs förmågor var verkliga. Den 19 juli 1759 befann han sig i Göteborg. På kvällen "visste" han plötsligt att en eldsvåda rasade i Stockholm, och att även hans eget hus hotades av att brinna ned. Dagen därpå kunde bekräftas att detta stämde.

Emanuel Swedenborg förblev livet igenom ogift. Han avled i London i mars 1772, vid 84 års ålder.

Den närmaste eftervärlden förlöjligade Swedenborgs idéer, av sin samtid njöt han emellertid stor aktning.

Efter Emanuel Swedenborgs död bildades i London en ny kyrka, "Nya Jerusalem". I dag finns 40 nya kyrkor i Amerika med ca 10 000 medlemmar. Kyrkoförsamlingar finns också i Ghana, Nigeria, Sydafrika, Lesotho och Zimbabwe, Indien, Japan, Korea och i Australien.

Swedenborgianismen som teologisk riktning tillkom 1798. Det som främst utmärker denna är:

1) Fadern, Sonen och den Helige Anden är inte tre skilda personer eller väsen, utan tre aspekter av en Gud.

2) Tro ensamt utan handling i enlighet med tron är inte tillräckligt för frälsning.

3) Inte bara kristendomen leder till himlen, utan även andra religioner som erkänner Gud. Detta förutsatt att personen i fråga lever moraliskt, handlar i enlighet med sin tro, och skyr ondska som synd mot Gud.


Ur Herman Lindqvist, "Nyttan och nöjet":

"Swedenborg lär ha varit den förste som förklarade hur ett flygplan skulle kunna lyfta. Han flygplan hade en stomme av träribbor och var försett med en propelleranordning som han själv kallade åror. Problemet var drivkraften."