Carl Munters

 Ljus från Sverige

Född: 1897, i Stockholm.

Samtida med: Gustav V, Gustav VI Adolf

Nyckelord: Kylskåp, skumplast. Arbetade med Baltzar von Platen.

Död: 1989

 Länkar:

 Munters 1

 Munters 2

 Munters 3

 

 

Carl Munters föddes 1897 i Stockholm, men hans släkt härstammade från Dalarna. Hans far, Anders Munters, var ingenjör på Separator och uppfinnare.

Efter studentexamen genomgick Carl ett års aspiranttjänstgöring för att bli mariningenjör innan han började på Tekniska Högskolan. I det sammanhanget gjorde han sina första uppfinningar.

Ur "Svenska snilleblixtar" av Isakson/Johansson:

"Han gjorde bl.a. en backslagssäker startvev för bilar (på den tiden hade inte bilarna startmotor, bilen vevades igång och veven kunde ibland slå bakut och i olyckliga fall bryta armen på den som vevade). Startveven var den första uppfinning som Carl Munters fick patent på (i november 1918). Han lyckades också sälja sin uppfinning till Scania-Vabis."

Carl lär ha frågat sin far vilken uppfinning denne trodde skulle ha störst genomslag och fick som råd att försöka konstruera ett kylskåp för hemmen. När Carl Munters på Teknis träffade Baltzar von Platen blev detta ett för dem gemensamt projekt.

Deras arbete kröntes med framgång. Det hade lyckats få en provversion av ett absorptionskylskåp, utan rörliga delar, att fungera. Det kunde bli en temperatur på minus 40 grader C i apparaten.

Därefter byggde de en "riktig" apparat med hög verkningsgrad, liten vikt och små dimensioner.

I de första apparaterna som de byggde fanns en rörlig del, en kulventil. Målet var dock en apparat helt utan rörliga delar. Genombrottet kom när någon av dem - det är inte klart vem, men det var troligen Carl Munters , föreslog att de skulle föra in vätgas i kylelementet. 1922 kunde Baltzar von Platen och Carl Munters presentera sitt kylskåp som ett gemensamt examensarbete på Tekniska Högskolan, samtidigt som de ansökte om patent på sin uppfinning.

Licensrätten till kylskåpet köptes 1923 av AB Arctic, som inledde arbetet med att ytterligare förbättra kylskåpet och byggde en provserie på tio skåp i Ankarsrum. De fungerade tillfredsställande. Först 1925 var emellertid utvecklingen klar.

Då visades kylskåpet på en utställning i Stockholm. Samma år publicerades också uppfinnarna själva en skrift om sin uppfinning. Den ledde till att de belönades med Teknologföreningens Polhemsmedalj. Det året fick också Electrolux rätten till kylskåpet genom att köpa upp Arctic. Baltzar von Platen och Carl Munters fick 560 000 kronor var och löfte om en royalty på 50 öre för varje kylskåp som såldes.

 

Electrolux hade bildats 1919 genom en sammanslagning av AB Lux, som ursprungligen tillverkade en fotogengaslampa, och Elektromekaniska AB, som 1912 börjat tillverka dammsugare i samarbete med Lux och Axel Wenner-Gren. Redan samma år som Electrolux köpte Arctic träffade företaget ett avtal med ett amerikanskt företag om att licenstillverka och sälja kylskåpet i USA. Både Baltzar von Platen och Carl Munters anställdes av Electrolux för att vidareutveckla sin uppfinning. Baltzar von Platen blev kvar där till 1927, Carl Munters stannade till 1936.

Då tillverkades kylskåpet inte bara i Sverige och USA utan också i bl a Frankrike och England. Fram till 1960-talets början tillverkades ca 10 miljoner av von Platen-Munters kylskåpstyp. Dammsugarna och kylskåpet bildade grunden för Electrolux snabba expansion.

Carl Munters fortsatte sitt uppfinnararbete också sedan han lämnat Electrolux. I början av 1930-talet började han arbeta med ett isoleringsmaterial som bestod av plast som expanderades genom att man införde en löslig gas i den flytande plastmassan. Produkten är idag känd som skumplast. Den fick sitt första genombrott under andra världskriget när materialet användes i flytvästar och räddningsflottar. Idag används det bl a som isolerings och förpackningsmaterial.

Så småningom bildade Carl Munters ett eget företag, Munters Industri AB. Inom ramen för det utvecklade han nya isoleringsmaterial, bl a ett som kallades wellit och som skulle ersätta kork. Senare utvecklade han bl a kyltorn, för t ex kraftverk, värmeväxlare (värmeåtervinnare) för bl a sjukhus, avfuktaranläggningar, luftkonditioneringsapparater, s k skrubber som t ex avskiljer svaveldioxid ur rökgaserna från kol och oljeeldade kraftverk och anläggningar för vattenrening.

Carl Munters avled 1989, 92 år gammal. Under sitt liv fick han patent på över tusen egna uppfinningar.