Gustaf de Laval

 Ljus från Sverige

Född: 1845, i Dalarna

Samtida med: Karl XV, Oscar II

Nyckelord: Separatorn, ångturbinen.

Död: 1913

 Länkar:

Laval 1

 Laval 2

 Laval 3

 

Ur Bra Böckers lexikon:

"de Laval, Gustaf, 1845-1913, uppfinnare, industriman. Till hans mest kända konstruktioner hör separatorn, en mjölkskumningsmaskin (1878) och den första användbara ångturbinen (1883).

För att exploatera dessa och andra uppfinningar var han med och bildade AB Separator (1878, aktiebolag 1883, numera Alfa-Laval AB), AB de Lavals ångturbin (1893, numera ASEA-koncernens STAL-Laval turbin AB) och Svenska stålpressnings AB i Olofström (1887, numera Olofströmsverken inom Volvokoncernen)."

Gustaf de Laval föddes 1854, i Orsa. Hans far var lantmätare och militär. Familjen flyttade till Falun där Gustaf gick i läroverket. Han utbildade sig sedan på Falu Bergsskola till ingenjör och arbetade en tid vid Stora Kopparberget. Han startade även på en egen uppfinning om att med centrifugalkraftens hjälp blåsa glasflaskor, vilket dock blev ekonomiskt katastrofalt, med prisförändringar på marknaden. Gustaf flyttade till Långshyttan, senare till Kloster.

Under sin tid vid Kloster skulle han lägga grunden till två av hans främsta uppfinningar vilka skulle ge honom världsrykte: mjölkseparatorn och ångturbinen.

På smedjans övervåning byggdes den provmaskin som lade grunden till det världsomspännande företaget AB Separator. Patent, firmagrundning och försökstillverkning 1878, därefter egen tillverkning och etablering på Kungsholmen.

Utvecklingen kring sekelskiftet blev explosiv. På drygt ett decennium ökade AB Separator från 345 till 1300 anställda. Under denna period tillkom även den stora fabriksbyggnaden vid Fleminggatan. Huvuddelen av produktionen gick på export, och ifråga om lantbruksseparatorer har företaget täckt mer än halva världsmarknadsbehovet.

Utvecklingen av aktievärdet blev därefter. Under 1897 steg aktiernas värde från 1.000 kr till 19.400 kr.

Gustaf de Laval hade dock ett "konstnärstemperament" och var inte lätt att ha att göra med. de Lavals medarbetare, Oscar Lamm, var den som genom sin far hade kunnat satsa pengar i projektet.

Ur "Svenska snilleblixtar", Isakson/Johansson:

"Uppfinningen drog över världen i ett fredligt härnadståg som ingen annan uppfinning gjort tidigare. Men Lamm och de Laval kunde inte dra jämnt, den försiktige Lamm blev alltmer förfärad av sin kompanjons lynnighet, plötsliga infall, oregelbundna vanor, ekonomiska lättsinne. Gustaf de Laval kastade sig mellan olika projekt, han krävde ständigt nytt kapital."

"Fram tonar bilden av en man som blev alltmer besatt av sitt uppfinnande; han levde i framtiden, både bokstavligt och bildligt, och hela hans ekonomiska uppfattning var grundad på exploatering av ännu inte genomtänkta uppfinningar."

"Det hände att han mötte kvinnor; kvinnor som inte var ointresserade av den livlige och framgångsrike uppinnaren. Men kvinnornas intresse upphörde snart. De upptäckte vid en närmare bekantskap med Gustaf de Laval att han bara var intresserad av en sak, sig själv och sina uppfinningar."

Ur "Svenska uppfinnare", Karlsson/Erseus:

"Gustaf de Laval ska hela sitt liv se sig som en fosterlandets frälsare och det är mot den bakgrunden man kanske får se hans allt ökande excentricitet."

"En sådan profet är givetvis knepig att leva med. Gustaf de Laval lovar och sviker, lånar och glömmer. Hans affärsbekanta ser bara ett yttre skal, en välfernissad fasad som utstrålar lugn och säkerhet. I själva verket är det bara kroppen de ser. Tanken är redan långt i framtiden. Växlar skrivs och förfaller. Fioler pantsätts och skuldbreven göms djupt i skrivbordslådan."

Ångturbinen var en utveckling av dåtidens ångmaskiner och fick stor betydelse runtom i världen. 1883 tog de Laval patent på en första praktiskt användbar ångturbin. 1888 presenterade han en förbättrad turbin, den s.k. aktionsturbinen. 1893 konstruerar han en ångturbin med fjädrande axel och samma år bildas AB Lavals Ångturbin, som senare ombildades till Alfa-Laval.

Ur "Svenska uppfinnare":

"...lanserar Gustaf de Laval sin andra stora säljsuccé.... Redan greken Heron beskrev en ångturbin för omkring 2.000 år sen, men de Lavals 'roterande ångmaskin´är så snabb och effektiv att omvärlden baxnar."

När Gustaf de Laval dog 1913 hade han bakom sig 92 patent och 37 företag. Bland alla patenten fanns ett om en svävarfarkost. Sammantaget hade de Laval arbetat med att utveckla mer än 200 projekt.