Frans Lindqvist

 Ljus från Sverige

Född: 1862, i Västergötland

Samtida med: Oscar II, Gustav V

Nyckelord: fotogenkök

Död: 1931

 Länkar:

 Lindqvist 1

 Lindqvist 2

 Lindqvist 3

 

 

Frans Wilhelm Lindqvist föddes 1862 i Västergötland. Efter några år i Göteborg flyttade han till Stockholm och fick anställning på Separator.

En av arbetskamraterna där försökte tillverka ett fotogenkök, men lyckades inte. Detta väckte Frans Lindqvists intresse. Tillsammans med sin bror började han konstruera en ny typ av brännare för fotogenkök.

Det lyckades och man tog ut patent.

1892 kom en tillverkning igång av detta sotfria fotogenkök. Köket hade också hade bättre värmekapacitet jämfört med konkurrenternas modeller sålde de till vänner och bekanta, men affärerna tog snabbt större proportioner. Fotogenköken som de nu började serietillverka döptes till Primus.

 

Principen hos Primusköken är att fotogenen skall förgasas utav värmen i brännaren, och sedan spruta ut i en lagom blandning av luft och fotogengas. Det är därför som brännaren måste förvärmas innan den fungerar som den ska. Förgasningen gör att förbränningen blir i stort sett fullständig vilket ger hög effekt och sotfri låga. Principen påminde om den i Carl Nybergs blåslampa.

Snart kom B. A Hjort & Co. med i bilden, en firma som precis hade börjat marknadsföra ställbara skiftnycklar och rörtänger under namnet Bahco. Med hjälp av argument som sot- och rökfritt, billigt och varaktigt, började Primusköket exporteras. På kort tid spreds köket från Primus över hela världen.

Efter ett tag konstruerade Frans Lindqvist även en blåslampa. Efter att denna börjat säljas gjorde Carl Nyberg å sin sida varianter av fotogenkök.