Ljus från Sverige

Vi svenskar har sedan en tid varit utsatta för ett ihärdigt kampanjande, med innebörden av att vi ska skämmas, att vi är värdelösa, att vi saknar historia och att vi inte ens existerar som folk.

Detta är ju inte sant! Tvärtom - det finns påfallande många svenskar bland de personer i världen som medverkat till banbrytande uppfinningar eller på annat sätt lämnat positiva bidrag efter sig till hjälp för mänskligheten.

Denna BGF-avdelning syftar till att påminna om framstående svenskar - kända eller okända. Med rubriken "Ljus från Sverige" omfattar ämnet i första hand uppfinnare och företagare.

 

 Uppfinnare

kronologiskt

 Uppfinnare

bokstavsordning

 Uppfinnare

geografiskt

 Uppfinningar

 Företag
 

 Videoklipp, svenska uppfinningar:

 

 

 Litteraturtips:

Isaksson/Johansson: Svenska snilleblixtar (Del 1 och 2)

Karlsson/Erséus: "Svenska uppfinnare"

Sedig: "Swedish innovations"

Söderberg: Stora svenskar

Tallerud: Svenska snillen (Del 1 och 2)