Uppfinningar

En uppfinnare är en person som hittar en implementerbar lösning på ett allmänt problem. Juridiskt sett är en uppfinnare en person som innehar ett patent. För att erhålla ett patent krävs att uppfinningen har "uppfinningshöjd", dvs att "det nya" inte redan finns "inom räckhåll" för en fackman.

I jämförelse med andra länder ligger Sverige väl framme vad gäller uppfinningar och uppfinnare. På åtminstone två olika webbadresser finns uppfinningar listade:

1. http://home.swipnet.se/~w-58359/uppfinn.html och

2. http://www.google.com/search?q=cache:xTG2wxDu3qcJ:www.ite.mh.se/~kurser/yth-v/databas/finnupp.wdb+%22dammsugaren%22+uppfinnare&hl=sv&lr=lang_sv&ie=UTF-8

Av 142 uppfinningar på den förstnämnda sidan var 13 gjorda av svenskar. Av 207 uppfinningar på den andra sidan var 20 gjorda av svenskar. På båda sidorna kom Sverige redan på femte plats i världen - efter USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Närmast efter Sverige kommer Italien, Nederländerna och Österrike.

I diagramform ser det ut så här:

 1.

 2.

I relation till befolkningstal blir det än tydligare att Sverige hävdar sig väl i jämförelsen. I nedanstående diagram har vi samtidigt vägt ihop siffrorna från de två webbsidorna.

Beträffande det vänstra diagrammet (3) har vi utgått från befolkningstalen år 2002, i det högra (4) från befolkningssiffrorna år 1950.

 3

 4

Möjligen vore det rimligare att gå tillbaka ytterligare i tiden för att det ska bli rättvisande beträffande USA. Å andra sidan kan förutsättas att många av de amerikanska uppfinnarna hade invandrat från olika länder i Europa.