Ljus från Sverige

Uppfinnare

upptäckare

vetenskapsmän

industrialister

geografiskt:

Jämtland

Pehr Wargentin

Medelpad

Anders Ångström

Hälsingland

Johan Gahn

Gästrikland

Göran Göransson

Dalarna

Georg Stiernhielm

Gustaf de Laval

Värmland

Nils Ericson

John Ericsson

LM Ericsson

Västmanland

Olof Rudbeck

Georg Brandt

Jonas Wenström

C E Johansson

Carl Nyberg

Uppland

Anders Celsius

Stockholm

Emanuel Swedenborg

Mårten Triewald

Axel Cronstedt

Alfred Nobel

Carl Munters

Håkan Lans

Närke

Johan Wallerius

Sven Wingquist

Västergötland

Jonas Alströmer

Eva Ekeblad

Torbern Bergman

Carl Norström

Gustaf Dalén

Bröderna Ljungström

JP Johansson

Frans Lindqvist

Göteborg

Fredric Chapman

Östergötland

Samuel Klingenstierna

Jacob Berzelius

Alexander Lagerman

Gotland

Christopher Polhem

Småland

Carl von Linné

Carl Peter Thunberg

Bröderna Lundström

Carl Ekman

Gideon Sundbäck

Skåne

Baltzar von Platen (2)

Tyskland

Johan Carl Wilcke

Carl Wilhelm Scheele

Baltzar von Platen (1)

Ryssland

Urban Hjärne

???

Gustaf Pasch

Adolf von Rosen

Werner Ericson

 Bokstavsordning

Kronologiskt


Huvudmeny