Aborter

Antalet aborter ökade från drygt 34.000 år 2005 till drygt 36.000 år 2006.

Särskilt bland tonåringar märks en kraftig ökning. Sedan år 1995 har ökningen där varit 50%-ig, enligt DN den 25/6 -07:

"Var fjärde kvinna i Sverige som blir gravid gör abort. Det ger oss de högsta aborttalen i Norden, och kurvan är på väg upp.

Från att ha gått ned under hela 1990-talet vände abortstatistiken vid millenieskiftet, och nu uppe i rekordnivåerna från 1980-talet.

Allra flest aborter görs i åldergruppen 20-24 år. Därefter följer tonårsaborterna,.."

"Totalt genomfördes 36.045 aborter i Sverige förra året. De regionala skillnaderna är slående. Störst antal aborter per 1.000 kvinnor har Gotland, Malmö och Stockholm."

Antalet aborter i Sverige är betydligt större än i våra nordiska grannländer:

(Källa: Socialstyrelsen)

Aborter är väsentligt vanligare bland invandrarflickor än bland svenska flickor, enligt TV4-nyheterna den 26/7 -07.


 

 Se vidare:

Den politiska finnkampen

Brottslighet i Norden

Inga kravaller

Ingen korruption

Press i topp

Soldater till försvar

Skola i topp