Ingen korruption

"Transparency International" gör varje år en ranking av världens länder, beträffande graden av korruption.

För 2006 blev rangordningen, och värdena, enligt bilden:

Finland delade alltså, tillsammans med Island och Nya Zeeland, förstaplatsen.

Sverige kom på 6:e plats.

Danmark kom på 4:e och Norge på 8:e plats