Skola i topp

Ur SvD, hösten 2006:

"OECD:s internationella skolundersökning kallas Pisa, Programme for International Student Assessment. Studien genomförs vart tredje år. I den senaste mätningen testades en kvarts miljon 15-åringar i totalt 41 länder, varav 30 OECD-länder.

De finländska eleverna lyckades bäst. Sverige hamnade en bit ner på listan men över OECD-snittet."

"Finlands framgång

Det finns många förklaringar till att finländska elever lyckas på proven. Här är några orsaker, enligt forskare och myndigheter i landet:

• Läraryrket har hög status i Finland.

• Tydliga mål i läroplanen.

• Stark lärarutbildning. Blivande lärare pluggar i fem år.

• Omfattande stödundervisning sätts in tidigt för svaga elever.

Tidiga betyg och bedömningar bidrar till att fånga upp elever som behöver extra hjälp.

Finland är socialt och kulturellt homogent. Låg andel elever med utländsk bakgrund. Elever som talar ett annat språk än skolspråket hemma lyckas sämre i läsning.

• Många bibliotek. Finländska elever lånar fler böcker än svenska.

• Vanligt med stöd från föräldrarna, till exempel läxhjälp.

• Traditioner och kultur. Utbildning och kunskap anses som viktigt.

Positiv respekt för lärarna.

• Enhetligt skolsystem. Små skillnader i elevernas resultat mellan olika skolor.

• Läroplanen stämmer ganska väl överens med de kunskaper som Pisa-undersökningen mäter."

Tabellerna:

Matematik

1. Finland 544
2. Sydkorea 542
3. Nederländerna 538
4. Japan 534
5. Kanada 532
6. Belgien 529
7. Schweiz 527
8. Australien 524
9. Nya Zeeland 523
10. Tjeckien 516
11. Island 515
12. Danmark 514
13. Frankrike 511
14. Sverige 509
15. Österrike 506
16. Tyskland 503
17. Irland 503
18. Slovakien 498
19. Norge 495
20. Luxemburg 493
21. Polen 490
22. Ungern 490
23. Spanien 485
24. USA 483
25. Portugal 466
26. Italien 466
27. Grekland 445
28. Turkiet 423
29. Mexiko 385

OECD-medel: 500

Naturvetenskap

1. Finland 548
2. Japan 548
3. Sydkorea 538
4. Australien 525
5. Nederländerna 524
6. Tjeckien 523
7. Nya Zeeland 521
8. Kanada 519
9. Schweiz 513
10. Frankrike 511
11. Belgien 509
12. Sverige 506
13. Irland 505
14. Ungern 503
15. Tyskland 502
16. Polen 498
17. Slovakien 495
18. Island 495
19. USA 491
20. Österrike 491
21. Spanien 487
22. Italien 486
23. Norge 484
24. Luxemburg 483
25. Grekland 481
26. Danmark 475
27. Portugal 468
28. Turkiet 434
29. Mexiko 405

OECD-medel: 500

Läsförståelse

1. Finland 543
2. Sydkorea 534
3. Kanada 528
4. Australien 525
5. Nya Zeeland 522
6. Irland 515
7. Sverige 514
8. Nederländerna 513
9. Belgien 507
10. Norge 500
11. Schweiz 499
12. Japan 498
13. Polen 497
14. Frankrike 496
15. USA 495
16. Danmark 492
17. Island 492
18. Tyskland 491
19. Österrike 491
20. Tjeckien 489
21. Ungern 482
22. Spanien 481
23. Luxemburg 479
24. Portugal 478
25. Italien 476
26. Grekland 472
27. Slovakien 469
28. Turkiet 441
29. Mexiko 400

OECD-medel: 494