Låga straff

Från SR:s webbsida den 3/5 -07:

"LÅGA STRAFF NÄR SVENSKA DOMSTOLAR DÖMER

Svenska domstolar dömer ofta i den nedre kanten av straffskalan. Det visar den hittills största genomgången av domar där åklagarmyndigheten gått igenom drygt 2 000 domar som gäller olika våldsbrott.
 

- Man utnyttjar endast i begränsad mån de straffskalor som finns. Det syns när man tittar på straffets längd, säger överåklagare Lisbet Johansson som har lett arbetet."
 
"När det gäller grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och olaga hot ligger runt 90 procent av domarna i den nedre fjärdedelen av straffskalan."
 
I rapporten dras också slutsatserna att allt fler döms till fängelse men att straffen blir kortare, att kvinnor får lindrigare straff än män och att det inte spelar någon större roll för straffets längd om man dömts tidigare."


 Se vidare:

Mängdrabatt

Straffade offer