Mängdrabatt

Nöjda kunder kommer tillbaka, sägs det.

Ett knep som affärer kan använda för att få kunderna att köpa mer är mängdrabbatter.

Detta är tydligen ett knep som används även inom svensk kriminalvård, som framgår längre ned.

 


Ur Expressen den 29/11 -05:

"19-åringen som dödade Sofia Manassis i somras har erkänt att han körde på henne och hennes kompis, och att han körde för fort.

Hur mycket kan han inte säga eftersom bilens hastighetsmätare låg löst i baksätet.

Bilen saknade även registreringsskyltar, belysning och skattemärke.

Gaspedal hade den. Enligt flera vittnen drog 19-åringen förbi en buss på fel sida om två refuger. Enligt ett expertvittne, som analyserat de långa, svarta bromsspåren, kan han ha kört 105 km/h.

Att köra 105 inne i Eskilstuna, på ett ställe med övergångsställen och korsande cykelbanor och 30-skyltar, är att be om en olycka."

"Den unge mannen hade haft sitt körkort i nio månader. Han kan inte förklara varför han körde så fort. Han var inte full eller drogad."

 


Signaturen "Ming" på Exilen kommenterar och kompletterar:

Manhal Imad Aziz var 14 år när han kom till Sverige från Bagdad (2000) tillsammans med sin 10-årige bror och mor. Två år senare följde fadern efter.

2 år efter Manhal Imad Aziz ankomst till Sverige så dömdes han för olovlig körning till 30 dagsböter a 30 kr.

3 år senare körde Manhal Imad Aziz ihjäl 15-åriga Sofia Manassis.

Manhal Imad Aziz vistades alltså bara 5 år i Sverige, innan han körde ihjäl Sofia Manassis.

Han färdades i en bil utan hastighetsmätare, registreringsskyltar, belysning och skattemärke.

Hastigheten har uppskattats till 105 km/tim - i centrala Eskilstuna på en plats med en hastighetsbegränsning till 30 km/tim.

Detta utspelades i juli i år.

I november 2005 dömdes Manhal Imad Aziz till skyddstillsyn för en stöld som han (jämte en annan medbrottsling) utfört i oktober i år. Han har överklagat den dömen och vill själv dömas till fängelse.

Det kan verka förvånande men eftersom stölden är ett mindre brott, så yrkar han i praktiken på att påföljden för stölden "bakas ihop" (som det heter) med påföljden för dödskörningen. Då stölden är ett mindre brott så påverkar en fängelsedom för stölden sannolikt inte tiden för fängelsevistelsen dvs stölden blir därmed "gratis" för Manhal Imad Aziz.

I Sverige får nämligen brottslingar rabatt för fortsatt brottslig verksamhet.

Denna bakgrund anser Expressens reporter uppenbarligen saknar intresse.


 

 Se vidare:

Låga straff