Dyr vård

Ur SvD den 13/11 -06:

"HÅRDARE STTRAFF ÖKAR TRÄNGSELN PÅ HÄTET

Regeringens satsning på hårdare och längre straff samt en ökning till 20 000 poliser får stora konsekvenser för kriminalvården. Enligt Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén blir d
et akut platsbrist med fler fångar i Sveriges fängelser."
 
"Fakta

2 000–4 000 kronor per fånge kostar ett vårddygn.

57 fängelser med 4 943 platser och 115 så kallade beredskapsplatser finns i Sverige i dag .

17 nya projekt, bland annat fler anstaltsplatser i Västervik, Haparanda och Östersund, ska fram till 2010 ge 1 753 nya platser, enligt planerna.

2 072 platser finns på Sveriges häkten. Nu är 1 919 av dem upptagna.

Källa: Kriminalvården."
 
"Enligt en beräkning från Kriminalvården ger en ny polis 0,86 nya fängelseår. 2 500 nya poliser som den borgerliga regeringen vill ha skulle därmed ge närmare 2 600 nya fängelseår vilket det enligt Lars Nylén inte finns platser till."

"Platsläget på fängelserna är redan i dag pressat trots att det byggs flera nya anstaltsplatser, bland annat i Västervik, Salberga, Östersund och Haparanda. Men enligt Lars Nylén är det för att klara av den nuvarande platsbristen. Behovet av 2 600 fler fängelseplatser uppstår senare när effekterna av den borgerliga regeringens politik med fler poliser och hårdare straff börjar synas."

Platsbristen drabbar dock häktena värst, dåanstalterna i regel inte tar emot några överbeläggningar.

"Det innebär att häktena är överfyllda med fångar som väntar på en ledig anstaltsplats. Lars-Åke Pettersson, chef på Kronobergshäktet, säger att det i dag finns 258 interner som väntar på att förflyttas från häktet till en anstalt.

- Under helgerna är det värst med mycket överbeläggningar. Men vi kan inte skaffa fler cellplatser utan vi får förlita oss på att det i stället finns lediga platser på andra häkten i Sverige."
 
Lars-Åke Pettersson kritiserar den borgerliga regeringens förslag att skärpa och förlänga straffen.
– Jag ser inte värdet med det. Jag tror inte det ökar allmänpreventionen eller avskräcker några återfallsförbrytare, säger Lars-Åke Pettersson.
 
Justitieminister Beatrice Ask säger sig vara medveten om platsläget i Sveriges fängelser, men säger:

"- Polisens arbete är även att förhindra brott."


 Se vidare:

Fler poliser?

Fulla fängelser

Fångvård?

Inhumana fängelser