Besöksförbud ökar

Det sker en snabb ökning av antalet ansökningar om besöksförbud, främst mot män som förföljer kvinnor (fyra av fem som söker är kvinnor). Antalet har ökat från nära 6.000 år 2000 till över 10.000 år 2006.

Antalet beviljade besöksförbud har inte ökat lika snabbt. År 2000 var antalet cirka 3.000, år 2006 var antalet drygt 4.000.

Hälften av männen struntar i gällande besöksförbud.

Detta framgår av en Metroartikel den 23/4 -07.

BRÅ-statistik visar också att återfallsprocenten är mycket hög för dem som fällts för överträdelser av besöksförbud.


 Se vidare:

Besöksförbud