Södertälje

Ur Aftonbladet den 4/1 -07:


"SÖDERTÄLJE - STOR BAS FÖR ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Polisen har listat Sveriges hundra viktigaste kriminella ledare

Polisen har en Targetlista över de 100 viktigaste ledarna för den organiserade brotts ligheten i Sverige.

Flera är organiserade i Södertälje.

Listan upprättades 2006 när Rikspolisstyrelsen fick 120 miljoner kronor extra från förra regeringen för att bekämpa och kartlägga den systemhotande brottsligheten i Sverige under tre år, skriver nyhetssajten realtid.se.

- Vi har indikationer på att kriminella nätverk genom våld försöker ta över krogar i Södertälje."

"- Det finns indikationer på att den organiserade brottsligheten försöker nominera egna kandidater för att påverka exempelvis kommunala upphandlingar och bygglovsärenden, säger Thord Modin till realtid.se.

Den organiserade brottsligheten i Södertälje är uppdelade i fem–sex olika samarbetande nätverk, enligt sajten."


Aftonbladet nämner ett antal dåd som inträffat i Södertälje mellan september 2005 och oktober 2006:

"Flera värdetransportrån.

Ett ungdomsgäng tvingar en psykiskt sjuk kvinna att föra in glödande cigaretter i underlivet och f ilmar händelsen. Polisen hittar filmen hos en kriminell person.

En 46-årig man misshandlas och hittas förlamad.

Kravaller och stenkastning i Ronna.

Polisstationen blir beskjuten med automatvapen."


 Se vidare:

Obarbariskt?