exit Exit

Den ideella föreningen "Exit" slipper polisanmälan.

Ur Corren den 31/8 -05:

"Det blir ingen polisanmälan i Motalaföreningen Exits konkurs. Enligt konkursförvaltaren finns det ingen att rikta misstankar mot och det saknas lagligt stöd för att agera mot en ideell förening. Ändå fattades vid årsskiftet 2004/05 redovisning för uttag från föreningens bankkonto på totalt närmare 290 000 kronor. Enligt Exits redovisningsbyrå borde verksamheten 2004 ha gett ett överskott med drygt 200 000 kronor, medan bokslutet i praktiken gav ett nollresultat. I konkursens bouppteckning noteras föreningens brist till närmare 127 000 kronor."

"Konkursutredningen har lidit av den obefintliga bokföringen under större delen av 2004. Vissa oförklarade utbetalningar sägs i efterhand ha avsett ersättning till personer som arbetat för Exit, bland andra Anders Högström.

Exit har heller inte velat lämna ut namn på dem som fått hjälp och i de efterlämnade handlingarna finns heller inga namn antecknade.

Vidare noteras inbetalningar till internetbaserade spelbolag på totalt 13 500 kronor. Trots att det krävts tillgång till Exits betalkort och kod för att kunna göra dessa betalningar, kan ingen tillfrågad svara på vem som har disponerat kortet vid de aktuella tillfällena. Inte ens den person som ska ha fungerat som kassör."

"Exit Ungas Revansch tillkom i oktober 2000 för att hjälpa nazi-avhoppare. Med tiden kom verksamheten också att omfatta kriminella, asylsökande och utsatta kvinnor.

Integrationsverket och Motala kommun lämnade bidrag med betydande belopp. I förvaltarberättelsen uppskattas 2004 ha omsatt drygt 1,1 miljoner."

"...konstaterar han att en ideell förening i mångt och mycket agerar utanför räckhåll för lagen. Dock skulle enskilda kunna ställa krav på den styrelsen som åtminstone existerade på pappret under andra halvan av fjolåret..."

 


 Se vidare:

Styrd "forskning"