AFA-stöd

Blågula Frågor har tidigare konstaterat hur Integrationsverket har mer pengar än vad verket kan göra av med - där kan t ex pytsas iväg 14.000 kronor bara på en tevagn till generaldirektören, Andreas Carlgren.

Vi har också konstaterat att den fascistoida våldsorganisationen AFA på olika sätt har uppbackning från staten.

Vidare har vi skickat ett brev till Integrationsverket om dess samröre med AFA, ett brev på vilket verket svarar att något sådant samröre inte förekommit.

Det var nog att "tänja på sanningen". Ur Expressen den 18/8 -01:

"Integrationsverket har gett skattepengar till den militanta vänstergruppen Afa, som förespråkar våld och vill avskaffa staten. Vid två tillfällen i år har Nätverket mot rasism, där Afa ingår, fått pengar - bland annat för medverkan vid demonstrationerna i Göteborg. Två veckor efter kravallerna fick nätverket nya pengar."

"Beslutet att ge Nätverket mot rasism (NMR) statliga bidrag fattades av Sven Hjelmskog, chef för integrationsverkets avdelning för strategiska insatser. De första pengarna fick nätverket i maj och resten betalades ut i slutet av juni, bara ett par veckor efter händelserna i Göteborg. Hittills i år har integrationsverket delat ut 230 000 kronor till NMR."

I detta nätverk ingår totalt 116 organisationer, däribland 17 lokala AFA-avdelningar.

Andreas Carlgren försvarar i Expressen Integationsverkets beslutet med att pengarna går till nätverket, inte till AFA, men han kan inte säga om AFA deltar i de konferenser som verkets anslag finansierar.

Expressen:

"Jannis Konstantis, NMR:s kontaktperson, var den som sökte bidragen hos integrationsverket. I dag utesluter han inte att Afa kan komma att delta i de konferenser som integrationsverket finansierar.
- Det är omöjligt att säga nu. Konferensen är inte förrän till våren, .."

Det var i våras som denne Konstantis skickade i väg två olika ansökningar till Integrationsverket:

"I den första begärde han 200 000 kronor för att vara med och arrangera en stor konferens i Göteborg dagarna före EU-toppmötet. Integrationsverket beviljade 150 000 kronor.

I nästa ansökan begärde Jannis Konstantis 170 000 kronor för att 'jobba med seminariet och föreläsningar i Göteborg den 14-16 juni', samt för att arrangera 'minst fyra regionala konferenser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå våren 2002'. Den gången fick nätverket 80 000 kronor.

Det här tyvärr bara ett av en mängd exempel på hur lättsinnigt man hanterar våra skattemedel.