Styrd "forskning"

Blågula frågor har skrivit mycket om om både förmenta experter, en märklig "invandringsforskning" och överhuvudtaget politiskt missionerande "forskare". Jerzy Sarnecki är bara en av flera. Ett annat aktuellt exempel är Marie Demker.

Aftonbladet har den 11/1 -03 en artikel om läget på Brottsförebyggande rådet. Flera forskare och professorer hävdar där att Brå-ledningen försöker få resultatet att passa regeringen. Generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik.

" Sten Levander är professor i psykiatri och sitter med i BRÅ:s vetenskapliga nämnd:

 - Det är katastrof överallt på BRÅ. Rapporterna som de gör är filtrerade, det utövas censur.

 - BRÅ:s uppdrag är att serva regeringen med forskning och kunskap. Det gör de inte. BRÅ tillhandahåller istället önskad information på beställning av justitieministern och departementet."

Johannes Knutsson förde nyligen i Polistidningen fram kritik mot BRÅ:s utvärdering av Exits verksamhet. Aftonbladet:

"Exits ledare Kent Lindahl sammanställde själv statistiken om nazistiska avhoppare och det hela presenterades sen som fakta med tabeller i BRÅ:s utvärdering.

 - Vi hade inga papper, Kent Lindahl tog allt ur huvudet och sen förde jag in det i BRÅ:s rapport, berättade Hanna Otterdal som jobbade som kontorist på Exit.

 BRÅ fick bara intervjua 14 av de 125 påstådda avhopparna - men slog ändå fast att alla 125 hade hoppat av."

När nu Exit söker nya miljonbidrag från regeringen hänvisar man till BRÅ:s positiva utvärdering av verksamheten!