Dissidens

Varifrån är nedanstående text hämtad?

Är det Sverigedemokraterna, som satt ihop en deklaration?

 


"Helt illusorisk är t ex den yttrandefrihet som art 19 (i Helsingforskonventionen) garanterar. Tiotusentals medborare förmenas utöva sitt yrke bara därför att de hyser åsikter som skiljer sig från de officiella åsikterna. Samtidigt blir de ofta föremål för allsköns diskriminering och trakasserier från myndigheternas och samhällsorganisationernas sida. Berövade varje möjlighet att försvara sig blir de i praktiken offer för en apartheidpolitik. Hundratusentals andra medborgare förvägras 'frihet från fruktan', därför att de tvingas leva i ständig fara för att mista sina arbetsmöjligheter och även andra möjligheter, om de yttrar sin mening."

"Friheten att offentligt yttra sin mening undertrycks genom centralstyrning av massmedia, förlag och kulturella institutioner."

"Instrument för att begränsa och ofta fullständigt undertrycka en rad medborgerliga rättigheter är ett system där alla institutioner och organisationer faktiskt underkastas politiska direktiv från det regerande partiets apparat och maktfullkomliga individers beslut."

"Om organisationer eller enskilda medborgare råkar i konflikt med dessa direktiv vad tolkningen av egna rättigheter och skyldigheter beträffar, kunde de inte vädja till någon opartisk instans, därför att ingen sådan existerar."

"Den vanligaste och djupt demoraliserande formen av diskriminering i lönefrågan är den s.k. individuella arbetsvärderingen, som gynnar det politiska engagemanget på bekostnad av fackkunskaper och arbetsprestationer. Det behöver inte bevisas att denna praxis motsäger bl a rätten till 'lika chanser för att befordras i arbetet, varvid andra kriterier än anställningens längd och kompetensen inte får göra sig gällande'."

"Fackföreningarna deltar i moraliserande fälttåg men de låter aldrig de anställdas verkliga intressen och åsikter komma till uttryck."

 


Nej, det är inga dissidenter i Sverige som skrivit detta.

Citaten är hämtade ur "Charta 77", som riktades mot Husakregimen i Prag. En av undertecknarna var Vaclav Havel, Tjeckiens nuvarande president.