PO-anmälan

Sollentuna den 26 september 2000

Till

Pressombudsmannen

Anmälan av Dagens Nyheter från Jan Milld och Anders Sundholm.

Med en åsnas envishet återkommer vi nu med ytterligare en anmälan till Pressombudsmannen. Detta trots att vi vet vilken inställning PO har till dylika anmälningar. Men vi anser att även ett för oss negativt beslut har ett intresse, det visar allmänheten hur mediaklimatet ser ut i dagens Sverige.

Vår inställning är glasklar; den som offentligen blir angripen och förnedrad i massmedia skall ha en självklar rätt till genmäle och chans att försvara sig. Att PO inte intar samma inställning är häpnadsväckande och vi kan bara hoppas att det blir en förändring nu när den nye Pressombudsmannen tillträder.

Just idag kan vi i media läsa om ytterligare en forskningsrapport, av Jesper Rönnbäck på Mitthögskolan, som visar att förtroendet för journalister ligger i absoluta botten. Endast 13 procent av medborgarna tror att journalister alltid bemödar sig med att vara korrekta.Bland journalister skriver knappt hälften under på att deras kolleger har den ambitionen. Det är ju helt groteskt att man inte ens inom den egna kåren litar på vad kollegerna skriver och säger i media. Hur har denna situation kunnat uppstå?

Är inte PO den instans som har till uppgift att se till att journalisterna gör sitt jobb objektivt och oklanderligt i förhållande till allmänheten? Nej, så är det inte tyvärr i Sverige. PO är ett uddlöst vapen, man har inte ens ambitionen att återupprätta förtroende för landets journalister.

Vi behöver en frän, objektiv och grävande journalistkår som vågar ifrågasätta ett och annat som händer i landet och övriga världen. Men vi kan definitivt vara utan alla dessa pösmunkar som sätter sig själva på tronen och spyr galla över allt och alla som man personligen ogillar. Men även detta kan man säkert stå ut med om man visste att det fanns en självklar genmälesrätt för alla som blir angripna och förnedrade av samvetslösa journalister. Om PO slog fast just detta med den självklara genmälesrätten skulle mycket förändras i det svenska massmediaklimatet.

Över en natt. För då skulle alla dessa besserwissrar tvingas bli en aning mer ödmjuka och sakligt korrekta, eftersom de då vet att den de angriper kommer att ges möjligheten att försvara sig och ge sin syn på saken. En självklar rätt för den intresserade allmänheten kan man tycka, att få höra båda sidor.

Om inte PO snart ändrar inställning är det lika bra att lägga ner verksamheten, den blir ändå bara ett spel för gallerierna, en potemkinkuliss i 2000-talets Sverige. Nog om detta, nu till vår anmälan:

 


I juli 2000 skriver DN kultur om Samtidmagasinet Salt där också vi två anmälare har medverkat. Som en följd i kampanjen mot Salt har DN den 21/7 låtit journalisten Bim Clinell recensera de 5 första numren av Salt. Att hon inte har mycket till övers för Salt behöver inte läsarna av DN leva i ovisshet om. Hon avskyr helt enkelt Salt.

När hon så kommer till kommentarerna om oss i Blågula Frågor skriver hon följande: "Precis som Nationella Frontens alla publikationer har Salt också sina rättshaverister, som de tragiska Jan Milld och Anders Sundholm. De är mer besatta av 'förföljelserna' mot dem själva än av de frågor de säger sig vilja driva med sin lilla förening Blågula frågor (som att det svenska samhället ska ha 'förvärrats av etniska motsättningar'). Deras självutnämnda marginalisering skapar en identitet i sig. Deras kritiker befinner sig alla 'långt ute på vänsterkanten', som exempelvis deras främsta hatobjekt, tidskriften Expo - i vars redaktion sitter en ledande ungliberal, en moderat, några socialdemokrater och ett par vänstersympatisörer. Men i Salts värld, liksom hos Fronten, är motståndarna antingen vänsterextremister eller 'pöbel'."

Bim Clinell får uttrycka vilka åsikter hon vill om oss och vår förening. Vi är själva för en tuff och frän debatt i viktiga samhällsfrågor. Vi nödgas acceptera att skribenter av olika kulörer sätter stämplar på oss och tar till förnedrande språkbruk. I ett öppet och demokratsikt samhälle måste man tydligen tåla och acceptera sådant. Men, och detta men är oerhört viktigt, den som tar sig friheten att publicera förnedrande omdömen om andra människor i radio, TV och tidningar skall också veta att den som angrips kan komma att försvara sig och kanske ge en annan version än den som skribenten velat förmedla.

Som PO säkert förstår så reagerar vi när Bim Climell beskriver oss som rättshaverister och tragiska figurer. Vi formulerade därför ett genmäle till kulturchefen Lars Linder på DN kultur och förväntade oss givetvis att detta skulle publiceras. En kultursida av DN:s storlek och dignitet läses av många och dessa läsare lever förmodligen i den tron att angripna människor har den självklara rätten att få försvara sig. Lars Linder nekade oss detta självklara genmäle och därför anmäler vi nu DN:s kulturredaktion till Pressombudsmannen.

 

Anders Sundholm Jan Milld


 Se vidare:

Nerikes Allehanda