AFA-tänkande

Genomgående i AFA:s hållning till meningsmotståndare är ju att säga nej till dialog. Meningsskiljaktigheter kan inte lösas på demokratisk väg, genom dialog, argumentation och majoritetsbeslut. Bara en ståndpunkt är godtagbar, nämligen fri invandring. Invandringskritiker förutsätts vara både onda och falska människor, som gärna tillgriper våld och som inte menar vad de säger. Med "fascister" diskuterar man inte.

På nätet finns en artikel om Blågula Frågor med rubriken "Smygrasism", en "ledare 39" för "Fritt fram"., signerad Fredrik Flink och skriven den 27/1 -01. Denna webb-sajt har ingen formell koppling till AFA, men den ideologiska hållningen är densamma.

"Man får leta länge om man alls bestämmer sig för att söka förutsättningslöst på "Blågula frågors sida innan man finner var de egentligen står. Jag måste säga att det är beundransvärt - ur teknisk eller estetisk eller möjligen retorisk synvinkel - att de så länge lyckas ge sken av att de faktiskt inte är rasister, för att till sist med bara några penndrag visa att de trots allt står för den där gamla vanliga vardagsrasismen, småskurenheten och inskränktheten som jag är så trött på."

Ledaren har funnit BGF-texten "Våra verkliga argument":
 
1. Dagordningen och demokratin

Så mycket spaltutrymme, tid och energi går åt till denna fråga. Det ockuperar dagordningen och tränger ut andra frågor, som vi skulle behöva ägna oss åt. Samtidigt har invandringsfrågan en negativ inverkan på samhällsklimatet.

Om man verkligen menar detta som ett allvarligt argument, så bör det väl riktas mot dem som gör flyktingmottagning till en fråga i stället för till en självklarhet?

Har det någonsin tidigare hänt i Sverige att de styrande öppet förkastar själva idén om samtal?

Ja. Exempelvis i miljöfrågor och djurrättsfrågor.

Har försöken att hjärntvätta medborgarna någonsin varit så massiva och så grova?

Menar man sina egna försök?

Har vi någonsin tidigare haft så mycket av politiskt våld?

Menar man att det finns för många kvinnor eftersom det begås så många våldtäkter?

2. Kostnader för skattebetalare

Det handlar i liten utsträckningen om arbetskraftsinvandring, och - föga överraskande - blir antalet bidragsförsörjda stort.

Detta beror nog på att de invandringsfientliga fått alltför många arbetsgivare att dra öronen åt sig inför utländska namn.

Till detta kommer "tusen och en" särskilda satsningar, till följd av språkproblem och olika anpassningssvårigheter. Detta kostar oss alla, som skattebetalare.

Ingenting är gratis, varför inte undersöka vad skattebetalarna får för pengarna?

- - -

4. Etniska spänningar och motsättningar

Ett multietniskt samhälle betyder ofta spänningar och motsättningar. Sverige är inget undantag.

Äntligen kommer vi till kärnan i smygrasismen, om det nu går att smyga med en så uttalad rasism! Människor av andra raser eller med bara annan bakgrund antas ha andra värderingar och en annan syn på staten! Hur ser BGFs idealsamhälle ut, utan spänningar och motsättningar? Får man yttra sig om man har andra värderingar och en annan syn på staten, om man är "importerad"!? I samma andetag har BGF mage att göra ett nummer av att BGF inte alltid tillåtits sprida viken hets som helst!

5. Gatuvåld och annan brottslighet

Det har nu gått så långt att många malmöbor inte vågar gå ut på kvällen.

Detta är alltså - återgivet i sin helhet ! - ett av de sju huvudargumenten. Man försöker inte ens förklara vad det skulle ha med invandringspolitik att göra. Glöm min beundran inför retoriken...

6. Skolan och studieresultaten

Om huvuddelen av lektionstiden går åt till ordningsfrågor, om en stor andel av eleverna - pga språksvårigheter - behöver extra stöd, då blir undervisningen lidande. Många lär sig inte vad de ska. Där är vi nu.

Ett bra exempel på vart smygrasismen leder - till sist går ingen säker. Vad anser Ni om de elever som behöver extra stöd pga funktionshinder som dyslexi? Ja, det beror väl på om deras farföräldrar är födda i Sverige eller inte...

7. Arbetsmarknaden - diskriminering och orättvisor

Om man inte drar lärdom, ens när man har facit. Om man istället för att bromsa fortsatt invandring trumfar igenom "diskrimineringslagar", "mångfaldsplaner" och annat för att ge arbete åt invandrare - då blir resultatet i andra änden orättvisor. Svenskar diskrimineras.

Men kära BGF, det kan väl inte vara något problem för Er - att någon diskrimineras...? "

Vad man ifrågasätter är alltså själv den grundval som är en självklarhet beträffande andra folk och som intill nyligen var det också beträffande svenskar, nämligen att varje folk har rätten till ett eget land.