Sektvälde

Ur Skånska Dagbladet den 3/1 -08:

"SVERIGE ÄR EN SEKTSTAT

En kritisk granskning visar att det svenska samhället fastnat i sektbeteende. Är du inte politiskt korrekt mobbas du ut.

Det talas en hel del om sekter. Olika grupper påstås bete sig som en sekt, vara sluten som en sekt, motarbeta kritiskt tänkande som en sekt, till skillnad då givetvis från de som kritiserar sekten. Sådant kan säkert förekomma, både i religiösa och profana sammanhang. Men när man tänker efter och funderar över sektkriterierna måste man ställa frågan: är inte Sverige en enda stor sekt?"

SkD-kolumnen punktar upp ett antal moment:

• En enda uppfattning

"Sekten har en enda uppfattning i olika frågor och medlemmarna sluter upp bakom den med stor lojalitet. - Sverige lever upp till detta kriterium med stor marginal. Medborgarna känner att de inte bör ha någon egen uppfattning, att de bör iaktta tystnad i de allra flesta politiska frågor."

• Rädsla

"Sekten präglas av rädsla. - Svenska medborgare vet att det kan vara farlig att avvika, i åsikter och beteenden."

• Känslor - inte fakta

"Sekten präglas av känslor och föreställningar frikopplade från fakta.

I Sverige gäller sedan länge vissa uppfattningar som allmänt stadfästa, de får inte diskuteras eller utsättas för analys. Vetenskaplig forskning som går emot den allmänna uppfattning har i vissa fall förbjudits eller försvårats."

• Snäv sållning

"Endast garanterat lydiga personer ges förtroendeuppdrag i sekten. Mer eller mindre tydliga lydnadsförklaringar krävs. I Sverige måste du demonstrera en tydlig politisk korrekthet för att komma ifråga för de flesta uppdrag och uppgifter. De politiska partierna tvingar sina kandidater att skriftligt försäkra att de kommer att vara lydiga mot partilinjen."

• Kontroll - både morot och piska

"Sekten har en omfattande kontrollapparat som ser till att medlemmarna inte avviker från påbjuden linje. - Sverige har infört en lång rad regler och lagar, piskor och bonusar, som ska se till att medborgarna inte gör några egna val."

• Strikt regelverk

"Sekten har ett strikt regelverk, som man inte får avvika från. - Sverige har infört lagar som begränsar yttrandefriheten och som gör att medborgaren kan åtalas för 'kränkning' eller 'hets' om vederbörande kritiserar påbjudna uppfattningar.

• Propagandamaskineri

"Sekten har ett starkt propagandainstrument. - Sverige har en extremt samordnad och trimmad medieapparat, där dt godkända uppfattningarna trummas ut som absoluta sanningar och där kritik och fakta som talar mot dessa noggrant undertrycks eller osynliggörs. Små grupper som är banerförare för sektens uppfattning ges stort utrymme och framställs som goda hjältar. Stora grupper som har en annan uppfattning framställs som onda, inskränkta och löjeväckande."

• Sanning ej avgörande

"Sekten tar ingen hänsyn till fakta, vetenskap eller sanning. - Ovedersägliga fakta, som att föräldrar vill vara hemma med sina barn, att barn mår bra med en lugn och stabil uppväxt, att två personer av samma kön inte kan få barn, tigs ihjäl eller behandlas med upprörda reaktioner. Att ens försynt antyda dessa fakta leder till snabb uppläxning."

• Brutalitet

"Sekten är brutal och hänsynslös. Avvikare straffas hårt. - I Sverige är toleransen mot så kallade 'oliktänkande' i de breda lagren stenhård, samtidigt som sektstaten visar en stor tolerans mot beteenden som måste betecknas som tvivelaktiga eller rent av samhällsfarliga."

Avslutningsvis konstaterar SkD-kolumnen:

"I Sverige poängteras ständigt vikten av demokrati, självständigt och kritiskt tänkande, kulturell mångfald. Samtidigt drivs hårda kampanjer, politiskt och medialt, mot dem som vill utnyttja demokratin, är självständiga och kritiskt tänkande." 

 Se vidare:

EXPO

Mona Sahlin

POLITISKT KORREKT