Kvar ändå

I Brasilien fungerar ett rödlyse i trafiken i praktiken bara som en rekommendation. Det är långtifrån alltid som denna rekommendation följs.

På motsvarande sätt är det uppenbarligen med svenska myndigheters beslut om avvisning eller utvisning. Personer som inte har rätt att längre uppehålla sig i Sverige ser tydligen de svenska myndigheternas beslut bara som rekomendationer: för dem själva att ta hänsyn till eller inte ta hänsyn till.


Från Ekots webbsida, den 16/2 -08:

"DÖMDA TILL UTVISNING KVAR I SVERIGE

Minst 30 dömda utländska medborgare har fått stanna i Sverige eftersom det inte har gått att verkställa utvisningen efter avtjänat straff.
 
Enligt en kartläggning som Dagens Nyheter har gjort är orsaken att myndigheterna i de dömdas hemländer inte samarbetar med svenska myndigheter.
 
- Iran är paradexemplet. Myndigheterna där säger att den som ska utvisas är välkommen att ansöka om pass. Men om de själva inte vill så går det inte, säger Hans Rosenqvist, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen, till DN."


Från Ekots webbsida, den 10/2 -08:

"FLER UTVISADE VÄGRAR LÄMNA SVERIGE

Antalet flyktingar som vägrar lämna Sverige trots avvisningsbeslut ökar kraftigt. De allra flesta ärenden som Migrationsverket kontaktar polisen för att få hjälp med rör Irakiska flyktingar.
 
Under 2007 lämnade Migrationsverket över totalt drygt 2370 avvisningsärenden till polisen. Året innan var antalet ärenden bara en bråkdel, drygt 420, visar en sammanställning som Dagens Nyheter gjort.
 
Det handlar om personer som antingen försvunnit från sin adress eller som ska tvångsavvisas.
 
Det är också svårt att tvångsavvisa personer till Irak och Iran, eftersom myndigheterna inte tar emot tvångsavvisade."


 Se vidare:

Bidrag från Migverket

Bidrag till alla?

Bidrag till alla?